kategorie Osobnost českého unitářství

Květa Adamovičová:
Květa je „služebně“ nejstarší unitářkou v celé NSČU. Narodila se 12. 7. 1929 a unitářkouse stala již krátce po narození, kdy ji do života přivítal Dr. Čapek tím, že na ni položil květinu. Její rodiče byli unitáři, po svatbě v roce 1924 se stali členy Svobodného bratrství, oddával je bratr Hašpl. Žili v Roztokách u Prahy.
Květa navštěvovala unitářskou nedělní školu, po roce 1945 se pravidelně a aktivně účastnila setkávání unitářské mládeže. Již v tu dobu pracovala na pražském magistrátu a studovala angličtinu. Květa také umí dobře německy a francouzsky. V roce 1947 se zúčastnila setkání se skupinou mladých amerických unitářů, kde mimo jiné zajišťovala tlumočení z angličtiny. Asi třicet amerických a třicet českých mladých unitářů se tehdy na měsíc potkalo v Hradci nad Moravicí při dvoutýdenní brigádě v lesích. V roce 1949 se provdala a až do roku 2012 měla unitářskou pauzu zejména kvůli rodině. V roce 2012 se vrátila. Pravidelně se účastní nedělních shromáždění a pomáhá v jejich rámci například při přípravě občerstvení. Do Unitarie chodí také pravidelně se svými přítelkyněmi každý týden cvičit. Ráda vzpomíná a vypráví o unitářské historii a nejen o Dr. Čapkovi a Hašplovi.
POU: Květu obec nominovala, protože aktivně šíří unitářské myšlenky a ideály. Květa je chodící sluníčko nejen pražské Unitarie, je celoživotní unitářka tělem i duší, a to již skoro 94 let.
OŠS: Tato obec obec navrhla Květu, i když není její členkou. Nicméně aktivní členové OŠS ji dobře znají z akcí, které tato obec pořádá otevřené i ostatním obcím a také z aktivit celounitářských, kde Květa i přes svůj věk málokdy chybí. Květa nikdy nebyla ve vedení NSČU, nezapsala se do velké historie. Ale účelem ČAPKY není oslavovat jen to, co je viditelné na první pohled. Tahle cena, jak OŠS chápe, má naopak dávat prostor i těm osobnostem, které stojí v pozadí a při letmém pohledu si jich nevšimnete. Ale pokud jste znalí daného společenství nebo dobří pozorovatelé, rychle pochopíte, že jejich podpůrná role pro jeho dobré fungování je naprosto klíčová. A to je přesně Květa: opora a dobrá duše celého společenství. Unitářka od miminka, dnes již ve věku napodobujícím královnu Alžbětu II., ale neuvěřitelně čiperná a činorodá, pokaždé s nakažlivým smíchem, pokaždé s dobrou náladou, bez toho, že by si kdy stěžovala. Když na jednání o nominacích za OSŠ zaznělo, že Květa by měla být navržena, protože je chodící reklama na dobrý vliv unitářství na člověka, vzbudilo to pochopitelně veselí. Ale je to míněno zcela vážně! Podobní členové jsou pro každou obec velký dar.


Jasoň Havlín
Pan Jasoň Havlín se narodil 14. dubna 1937 v Jabkenicích. Po ukončení základního vzdělání vystudoval Střední průmyslovou školu strojní také v Liberci. Po studiích začal pracovat v textilním průmyslu. V roce 1968 byl pan Havlín vyloučen z KSČ, neboť se neztotožňoval s vpádem sovětských vojsk do Československa. Po tomto incidentu musel změnit zaměstnání. Pan Havlín již v osmdesátých letech začal navštěvovat schůzky Unitarie v Jablonci nad Nisou. Když v roce 1990 začal navštěvovat přednášky reverenda Jiřího Palky, stal se součástí komunity Unitarie v Jablonci nad Nisou. Pan Havlín je velmi oblíbený pro svou přátelskou a veselou povahu, a vždy je ochotný pomoci ostatním. Jeho pozitivní a vtipná povaha šíří kolem sebe dobrou náladu a humor.
Jasoni Havlínovi je 86 let.
LOU: Po tom, co se reverend Palka přestal v Jablonci nad Nisou účastnit přednášek v roce 2002, Jasoň Havlín zůstal aktivním členem a snažil se udržet kontinuitu Unitarie v Liberci, kde bydlel. Jeho zásluhou kontinuita Unitarie v Liberci zůstala zachována i po roce 2002 a díky jeho aktivitě se stala důležitou součástí NSČU. Nebýt jeho, neexistovala by dnes Liberecká obec unitářů.

 

© 2005 - 2016 NSČU