kategorie Osobnost se zásluhami o rozvoj českého unitářství

Nicole Kirk
Nicole Kirk je historička, ordinovaná duchovní (1999) a profesorka a členka vedení fakulty Meadville Lombard Theological School, kde působí od roku 2012 poté, co získala titul Ph.D. na Princetonském teologickém semináři. Před doktorandským studiem Nicole sloužila osm let jako duchovní ve sboru v Kirtland východně od Clevelandu ve státě Ohio. Mezi její badatelské zájmy patří náboženství, obchod, technologie a materiální kultura v devatenáctém a počátku dvacátého století. Je autorkou knihy Wanamaker's Temple: The Business of Religion in a Iconic Department Store (New York University Press, 2018), zkoumá, jak a proč John Wanamaker, obchodní magnát, ve svém obchodě ve Filadelfii prolnul obchod a náboženství a zkoumá vztahy mezi náboženstvím, obchodem a městským životem na konci devatenáctého a počátku dvacátého století a osvětluje, jak se nečekaným a veřejným způsobem spojovaly. Patřila k editorskému týmu, který připravil k vydání dvousvazkovou sbírku primárních dokumentů Historie unitářství a univerzalismu v dokumentech (A Documentary History of Unitarian Universalism, Skinner House Press, 2017.

OŠS: navrhla Nicole Kirk proto, že v současném unitářském světě dlouhodobě vidíme jen málo osobností, které se obětavě a nezištně, ba naopak často navíc s nemalou investicí vlastních energie a prostředků zapojují do podpory projektů českého unitářství. Nicole se poprvé osobně setkala se zástupci českého unitářství v roce 2017 v Chicagu na mezinárodní akci a od té doby naprosto srostla duší i srdcem s českým unitářstvím. V roce 2018 se k nám vydala v rámci svého výzkumného projektu mapujícího světové unitářství, navštívila tehdy nejen Prahu, ale i havlíčkobrodskou skupinu, Teplice a Brno, kde nahrávala rozhovory s vedením obcí a skupin, aby následně popularizovala české unitářství v USA.

Jako profesorka unitářské teologické fakulty v Chicagu již zaštítila naše mnohé výzkumné a vzdělávací projekty, aby získaly podporu zahraničních institucí. Hostovala v ČR na dvou unitářských konferencích. Účastnila se jako lektorka Unitářské akademie, a to externě v době covidu a v roce 2023 konečně i osobně, reprezentovala Meadville Lombard Theological School i americké unitářství (na své vlastní cestovní náklady) na našich oslavách sto let. Nyní v mezi americkými unitáři organizuje dobročinný projekt, jehož výnos půjde na podporu vzdělávacích aktivit českého unitářství, což opět velmi pomáhá popularizaci naší organizace. Podle potřeb redakce NSČU napomáhá vyhledávat v americkém prostředí zásadní texty k tématům, jež nás zajímají, což by na dálku z naší strany vůbec nebylo možné. Účinně mezi americkými sbory propaguje letošní sté výročí vzniku Květinové slavnosti. Nicole se své podpoře českého unitářství rozhodně není jediná, nicméně její obětavá spolupráce s NSČU si ocenění rozhodně zaslouží.

IUCP: Nominuje Nicole Kirk na cenu ČAPKA za rok 2023 proto, že udělala mnoho pro budování dobrých vztahů mezi UUA a NSČU. Nicole také hodně přispěla našemu sboru: od roku 2018 účastí na našich ekologických duchovních konferencí, hostovaným vedením některých shromáždění a podporou dobrých vztahů mezi našimi členy a členy kongregací EUU a UUA.

 

Josef Machač
POU: navrhuje na cenu ČAPKA Josefa Machače. Ten je ústředním pilířem spolupráce s naší partnerskou obcí v Paramus, NJ, USA.  Dá se i říci, že bez něj by naše partnerství nefungovalo, respektive by rozhodně nebylo tak pružné a smysluplné, jako je dnes.  Ještě v době, kdy pracoval jako lékař v New Yorku, již aktivně pracoval na našem partnerském vztahu.  Josef Machač se narodil v Olomouci, když mu bylo deset let, jeho rodina emigrovala do USA. Jako člen unitářské obce Central Unitarian Church of Paramus je ve své obci nejen aktivní v záležitostech místní samosprávy, ale také průběžně zprostředkovává náš vzájemný kontakt.  Třebaže jeho činnost a spolupráce mezi partnerskými obcemi se týká převážně pražské Unitarie, domníváme se, že je vzorovým příkladem, jak českým unitářům zprostředkovávat kontakt se zahraničím a příkladně odkaz českého unitářství předávat přirozenou cestou v běžném mezilidském kontaktu.

 

 

 

 

 

© 2005 - 2016 NSČU