kategorie Osobnost se zásluhami o rozvoj českého unitářství

Rev. John Midgley
OŠS: Je britský unitářský duchovní, nyní již na zaslouženém odpočinku. Stal se unitářem už jako teenager a od prvních let členství byl velmi aktivní. Po střední škole se rozhodl pro duchovenskou službu. Studoval ji na Unitarian College a na univerzitě v Manchesteru a pak více než 40 let sloužil ve sborech na severozápadě Anglie. Dvacet let také vyučoval na již zmíněné Unitarian College a šest let pracoval v nejužším vedení britské unitářské organizace. Během svého aktivního unitářského života tak pracoval na všech úrovních správy britských unitářů, od lokální, přes působení v oblastním vedení, pak vedení celé organizace a zároveň byl velmi činný i na poli mezinárodním jako člen vedení ICUU. Po svém odchodu do důchodu se stal předsedou správní rady britského unitářského měsíčníku Inquirer, pro který už léta pravidelně píše.
Je rovněž autorem mnoha knih, z nichž za zmínku stojí zejména Growing Edge z roku 1984, která se zabývá růstem (a nerůstem) unitářských obcí a je vysoce aktuální i po 40 letech od svého prvního vydání.
Pro nás je ale důležité zejména jeho působení pro české unitářství, které se začalo intenzivně rozvíjet v 90. letech, kdy se John zařadil mezi několik zahraničních unitářských osobností, které obětavě pomáhaly českým unitářům v opozici proti Vladimíru Strejčkovi obhájit jejich práva na legitimní existenci a správu majetku NSČU. A to nejen na dálku, ale i při četných osobních návštěvách Prahy, z nichž následně vyrostly velmi blízké osobní vztahy mezi českými unitáři a manžely Midgleyovými. Ti se ostatně vydali v roce 2018 podpořit také Unitářskou akademii, kde oba přednášeli.
Bez zahraniční pomoci by v divokých dobách po sametové revoluci české unitářství velmi pravděpodobně zcela ztratilo svou identitu. Chceme proto touto nominací oficiálně vyjádřit vděčnost Johnu Midgleymu (a nejen jemu) za pomoc a podporu, jíž se nám tehdy průběžně dostávalo. Johna navrhujeme na cenu ČAPKA také z důvodu, že bychom tyto naše přátele chtěli ocenit ještě za jejich života, který se pomalu chýlí do své závěrečné fáze.
 

 

© 2005 - 2016 NSČU