NSČU a ústředí

Náboženská společnost českých unitářů je samostatná, správně i duchovně nezávislá právnická osoba. Organizační uspořádání a působení NSČU jsou demokratické. V čele společnosti jsou orgány složené ze zástupců jednotlivých obcí.
Nejvyšším orgánem NSČU je sněm NSČU. Výkonným orgánem je ústřední správní sbor NSČU.

Statutárním orgánem NSČU je předseda ústředního správního sboru NSČU volený sněmem.
 
předsedkyně ústředního správního sboru NSČU pro období 2017-2019
PhDr. Kristýna Ledererová Kolajová (OŠS)
Karlova 8, 110 00 Praha 1
tel: 603 789 838
e-mail: kristyna-ledererova@unitaria.cz
místopředseda ústředního správního sboru NSČU pro období 2017-2019
Ing. Ondřej Svatoš (POU)
 
Ústředí NSČU slouží k zajišťování činnosti NSČU. Skládá se z oddělení provozní správy a oddělení duchovní správy.

oddělení provozní správy
vedoucí tajemnice
Lucie Hrabánková
e-mail: lucie-hrabankova@unitaria.cz
tel.: 731 522 727
 
oddělení duchovní správy
předsedkyně sboru duchovních pro období 2017-2019
Rev.  ThDr. Karolina Sofia Pavala (LOU)
karolina.sofia@seznam.cz

Další orgány na centrální úrovni:
 
Ústřední správní sbor pracuje aktuálně ve složení:
Kristýna Ledererová Kolajová (OŠS, předsedkyně), Ondřej Svatoš (POU, místopředseda), Zuzana Dussel Jurgens (IUCP), Vlastimil Krejčí (OUT), Lena Jurgens (IUCP), Michal Kohout (POU), Štěpán Mairovský (POU), Libor Mikš (OUO), Jaromír Bis (LOU), Luděk Pivoňka (OUP), Vladimíra Platovská (OUB), Pavel Sedlák (OUB), Petr Samojský (OŠS), Karen Ercolino (POU), Jana Doležalová (LOU), Zdeněk Kout (LOU).
 
Při ústředním správním sboru působí tyto pracovní komise:
Komise pro správu nemovitostí: Michal Kohout (předseda, POU), Kateřina Samojská (POU), Ondřej Svatoš (POU).
Komise pro úpravu vnitřních předpisů: Petr Samojský (předseda, OŠS), Štěpán Mairovský (POU), Luděk Pivoňka (OUP), Marek Zalubil (OUB), Vlastimil Krejčí (OUT), Libor Mikš (OUO), Karolina Sofia Pavala (LOU), Zuzana Jurgens (IUCP).
Pracovní skupina pro přípravu oslav výročí 100 let českého unitářství: Ondřej Svatoš (POU), Libor Mikš (OUO), Petr Samojský (OŠS), Jarmila Plotěná (OUB).
Ediční rada: Kristýna Ledererová Kolajová (OŠS), Jana Tichá (POU), Petr Samojský (OŠS).
 
Kontrolním orgánem NSČU je dozorčí rada. Aktuálně pracuje ve složení:
Miloš Hlávka (předseda, OŠS), Jiří Štětina (POU), Zbyněk Vašíček (OUB), Radovan Lovčí (OUP, od 1. 6. 2019), Eva Nejedlová (LOU, od 1. 6. 2019) a Dagmar Juchelková (OUO, od 1. 6. 2019).
 
Sněmovní komise pracuje aktuálně ve složení:
Jaroslav Šrajer (předseda, LOU), Jana Rašková (místopředsedkyně, OUT), Ruth Weiniger (OŠS), Jaroslav Mintál (OUP), Marie Pichrtová (POU), Anna Vachudová (OUB), Zuzana Jurgens (IUCP), Jaroslav Vlček (OUO).

 

© 2005 - 2016 NSČU