NOVÉ www
ÚVOD
KONTAKT
POUTNÍK
(e)KNIHY
NSČU
Facebook
KNIHOVNA
ODKAZY
FOTKY
Sdílení:
 

Knihovna

Naše obec má velmi dobře vedenou knihovnu, o kterou se pečlivě stará knihovník bratr Vladimír Ventruba. Knihy je možno si půjčit a vrátit vždy před pátečním shromážděním. Za výpůjčku v délce jednoho týdne se vybírá poplatek ve výši 2,- Kč. Za výpůjčku na delší dobu se základní poplatek násobí počtem týdnů.

Jádro knihovny tvoří výjimečné samizdatové výtisky z dob totality, k nimž jsou doplňovány další knihy jak z darů členů a příznivců tak dokupovány nově vydávané zajímavé tituly. Zájemcům předkládáme katalog.

 

SEZNAM KNIH A TISKŮ OBCE UNITÁŘŮ V BRNĚ

         autor:         název knihy:         číslo knihy:

1.                                25 let čs. unitářství 1923 – 1948         231

2.          Abhedánanda Sw.   Pět stezek k nejvyšší Pravdě (Jóga a její druhy)         118

3.          Adamík, Richard         Síla vůle a životní energie         155

4.          Aivanhov O. M.    Nová země (Metody, cvičení, modlitby)         333

5.          Aivanhov O. M.    Nové světlo na Evangelium         320

6.          Aivanhov O. M.    Odpověď na zlo    268

7.          Aivanhov O. M.    Univerzální filozofie         269

8.          Aivanhov O. M.    Výchova začíná před narozením         279

9.          Allmen         Biblický slovník         432

10.                             Apoštol víry         448

11.       Aštavatra         Samhita – pojednání o Vedantě         519

12.       Babák Eduard dr.     O výživě         313

13.       Balej F.         O nového člověka         546

14.       Bardon František         Klíč k opravdové kabale         406

15.       Bartoňová M. PhDr.         Jóga od staré Indie k dnešku         140

16.       Bednářová Emilie         Mystéria Země České (díl 1. – Tajemství Vršovců)         419

17.       Bergier – Pauwels         Jitro kouzelníků         51

18.       Bernard         Hatha joga (I. – II. díl)         100

19.       Bezděk Ctibor, MUDr.         Záhada nemoci a smrti (Etikoterapie)         443

20.                             Bhagavad – Gítá (Komentáře: Šivananda), sv. 2         61

21.                             Bhagavad – Gítá (Komentáře: Šivananda), sv. 3         62

22.                             Bhagavad – Gítá (Komentáře:Prabhupáda)         375

23.                             Bhagavadgíta         562

24.       Bhole         Ásany a pranajáma         126

25.       Bishop         Den, kdy zemřel Kristus         384

26.       Blavatská H. P.      Klíč k theosofii         510

27.       Bohm David         Rozvíjení významu         309

28.       Bortz Walter         Zdravě a úspěšně až do přirozené stovky         413

29.       Branson W. H.     Smíření ve světle svatyně (Adv.)         522

30.       Brunton Paul         Duchovní krize člověka         35

31.       Brunton Paul         Eseje o hledání I         216

32.       Brunton Paul         Eseje o hledání II         217

33.       Brunton Paul         Jak lze dojít osvícení (z knihy Tajnosti indické)         7

34.       Brunton Paul         Krátká a dlouhá cesta         81

35.       Brunton Paul         Moudrost Nadjá I. – III.         150

36.       Brunton Paul         Perspektivy 1.      351

37.       Brunton Paul         Perspektivy 2.      352

38.       Brunton Paul         Poselství z Arunačaly         210

39.       Brunton Paul         Skrytá nauka za jógou         133, 149

40.       Brunton Paul         Tajná stezka         168

41.       Brunton Paul         Tajnosti egyptské         112

42.       Brunton Paul         Tajnosti indické         362

43.       Brunton Paul         Vnitřní skutečnost         224

44.       Brunton Paul         Zápisky, sv. 4., část 1. (Meditace)         363

45.       Březina Otokar         Nevlastní děti země (Výbor z díla, životopis)         294

46.                             Buddha         498

47.                             Buddhovy rozpravy, sv. 6. Nibána – samjuta         420

48.       Carothers Merlin         Život v nových dimenzích (Adv.)         521

49.       Carrel A.         Člověk tvor neznámý         518

50.       Cavendish, Richard         Dějiny magie         315

51.       Cicero Marcus Tullius         O povinnostech         377

52.       Crow C.         Učitel Kung – příběh Konfuciův         517

53.                             Cvičíme jógu rukou         479

54.       Cybikov G. C.      Cesta k posvátným místům Tibetu         227

55.       Čapek K.         Hovory s TGM, díl II. Život a práce         541

56.       Čapek K.         Hovory s TGM, III. díl, Myšlení a život         527

57.       Čapek N. F., Hašpl, Šíma         Tvůrčí náboženství         230

58.       Čapek Norbert Fabián         Antologie z díla 36

59.       Čapek Norbert Fabián         Jak poznám vlohy a náklonnosti na první pohled         428

60.       Čapek Norbert Fabián         Nálada a její vědomé tvoření         29, 30

61.       Čapek Norbert Fabián         Ovládnutí bolesti         59

62.                             Člověk ve světě magie         554

63.                             Čtení z ruky (Chirologie – chiromantie)         262

64.       Dattatrava Riši   Avadhuta Gíta  76

65.       Dawa-Samdupa Kazi         Tibetská kniha mrtvých         260

66.       Debes P.         Bytí a jeho zvládnutí dle Buddhova učení         66

67.       Demaitre Edmond         Indičtí fakiři a jóginové         439

68.       Deshimaru         Pravý Zen 2.         108

69.       Doležal Ot., Gabriš P.         Ján Maliarik – učitel lásky a pravdy         285

70.       Doležal Ot., Wiedemannová         Inspiromat z díla kňaza Jána Maliarika         264

71.       Doležal Otmar         Mazdaznan – Životospráva a kuchařka         369

72.       Doležal Otmar         Od časného k věčnému podle Šankary a Maliarika         263

73.       Doležalová Věra  Jóga a zdraví         277

74.       Domin Karel         V říši marockého sultána         395

75.                             Drg Dršia-viveka (Džnána jóga)         57

76.       Duka Dominik         Škola vnitřní modlitby         366

77.       Durdík Pavel         Pět let na Sumatře         400

78.       Dvořák M.          Jóga a její využití v tělesné výchově         119

79.       Elger Jiří         Odkaz jógy         288

80.       Elger Jiří         Zamyšlení nad jógou (Karmajóga)         143

81.       Elger Jiří         Zdraví tělesné a zdraví mentální         158

82.                             Emanuelova kniha (poselství z duchovních světů)         372

83.       Emerson R. W      Společnost a samota         109

84.       Emerson R. W.     Eseje 1.         163

85.       Emerson R. W.     Eseje 2.         164

86.       Epiktetos          Rukojeť rozpravy         442

87.       Evely L.         Láska a manželství         165

88.       Evely L.         Modlitba moderního člověka         157

89.       Faukner         Cellurární myšlení a podvědomí         557

90.       Felix J.         Jak mohu působit do dálky (Cvičení telepatie)         211

91.       Feuerbach L.         Podstata křesťanství         302

92.       Feuerbach L.         Přednášky o podstatě náboženství         301

93.       Fielding Hall         Duše národa (Buddhismus v Birmě)         399

94.       Finley M. A.         Téměř zapomenutý den         560

95.       Flammarion Camille         Konec světa         378

96.       Flammarion Camille         Lumen – rozhovory o nekonečnu         440

97.       Flammarion Camille         Neznámo a základy lidské duše – 2. díl         137

98.       Flammarion Camille         Tajemství smrti 364

99.       Flammarion Camille         Vědecké zvláštnosti (čas a míry)         278

100.    Fromm E.         Budete jako bohové         156

101.    Fromm E.         Umění milovat         502

102.    Gajdoš M.         Ásany, pranajáma a životospráva dle dr. Gitanandy         130

103.    Ganser O.         Chromoterapie        90

104.    Gardavský V.         Bůh není zcela mrtev         501

105.    Gerling Reinh.         Umění koncentrační         480

106.    Gewinn, Hanish         Zdravovědné pokyny dle mazdaznanu         213

107.    Gibran Kahlil         Ježíš – syn Člověka         99

108.    Gibran Kahlil         Prorok         128

109.    Gibson Walser         Magie čísel         44

110.    Gitananda         Oli mudras (Jóga a sexuální síly)  94

111.    Gjamccho, Carrière         Síla buddhismu         353

112.    Gondlachová C.      Maria z Magdaly (Z časů Kristových)         482

113.    Gorbovskij Alexander         Léta třetího tisíciletí         241

114.    Goswami S. D.     Prábhupáda (Život čistého oddaného)         286

115.    Grane A.         Neosobní život 547

116.    Harrison, Pollack         Telepatie, jasnovidnost a Gerard Croiset         182

117.    Hartmann František         Dobrodružství mezi bratry Růže a Kříže         496

118.    Hašpl Karel J.       Duševní hygiena         486

119.    Hawken Paul         Kouzlo Findhornu         324

120.    Hejda Stanislav MUDr.         Jak žít a hlavně jak jíst ve stáří  270

121.    Herčík Ferd. MUDr. RNDr.         Život na ruby (Deset úvah o životě)         444

122.    Hildebrand Dietrich von         Trojský kůň ve městě Božím         434

123.    Hill H.         Žít jako vítěz         553

124.    Hlad, Pavlousek         Vesmír jistot a otazníků         151

125.    Hlavinka Alois Dějiny světa v obrazech III. Nový věk 1 500 – 1 780   310

126.    Hofmeister Rud. Rich.         Mojžíš         445

127.    Hoppe Vl.         Přirozené a duchovní základy světa 232

128.    Houser Bohumil         Sny neprobuzeného         365

129.    Hoznourek J.         Šrí Mahariši a jeho učení         544

130.    Hrbata Josef         Perly a chléb (Přehled čtyř evangelií)         493

131.    Hrčka, Kogler, Zigmund         Joga (mimořád.č. čas. Trenér a cvičitel)         276

132.    Humphreys Cn.    Zen – buddhismus ve 2 svazcích         24

133.    Hynek R.         V hlubiny života se nořím         545

134.    Chajjám Omar         Čtyřverší         153

135.    Chardin Teikhard de         Chuť žít         50

136.                          Charley Garrigue Masaryková, první čes. unitářka         487

137.    Chinmoy         Smrt a znovuzrození         113

138.    Chuej-neng         Tribunová sútra šestého patriarchy         259

139.    Jampolsky, Cirincioneová         Lekce duchovního procitání         243

140.    Janča Jiří         Co nám chybí (kovy, jiné prvky a vitamíny v lid. těle)         330

141.    Janíček R.         Bůh jsi Ty         33

142.                          Jednota bratrská – Unitas fratrum         49

143.    Jesudian, Haichová         Jóga a zdraví I.       304

144.    Jesudian, Haichová         Jóga a zdraví II.      305

145.    Jonáš Josef         Křížovka života         251

146.    Kafka Břetislav         Nové základy experimentální psychologie         31

147.    Kafka Břetislav         Svítání v duši (Duševědné výzkumy a objevy)         430

148.    Kafka D., Mikota M.         Japonsko 1. (Náboženství, víra zážitky)         200

149.    Kafka Dušan         Monismus Šankarův         6

150.    Kafka Dušan         Mystické prvky ve světě náboženství         23

151.    Kafka Dušan         Šri Aurobindo Ghose         15

152.    Kajdoš V.         Kovem a ohněm (Akupresura, akupunktura)         122

153.    Kalfus Radim         Velký doktor (Vzpomínky na dr. A. Schweitzera)         455

154.    Kardek Allan         Co jest spiritismus         488

155.    Kardek Allan         Evangelium dle vědy duchovní         319

156.    Kardek Allan         Kniha medií… (o spiritismu)         491

157.    Kautský Karel Původ křesťanství         300

158.    Každan A. P.         Náboženství a ateismus ve starověku         297

159.    Kempenský T.      Zlatá kniha aneb čtvero knih o následování Krista         148

160.    Kerning J. B.         Testament         453

161.    Khan, Inayat         Ve východní růžové zahradě         4

162.    Khan, Inayat         Vnitřní život         5

163.    Kierkegaard S.      Současnost         485

164.    Klíma Petr         Lotosy, Hadí Síla, Yoga         2

165.                          Kniha Mormon         382

166.    Kočí B.         Duchovní léčba 242

167.    Kogler Aladár         Joga (základy tělesných cvičení)         307

168.    Kombercová Jana MUDr.         Páteř bez bolesti         349

169.                          Komenský (Sborník z děl J. A. Komenského a o něm) 249

170.    Kopecký R.         Morální theologie         314

171.                          Korán         293

172.    Kosidowski Zenon          Čo rozprávali proroci         234

173.    Kosidowski Zenon         Čo rozprávali evanjelisti         235

174.    Kramer S. N.         Mytologie starověku         385

175.    Kratochvíl Miloš V.         Život Jana Amose         154

176.                          Krišna a Osm pečetí         416

177.    Krišnamurti          Promluvy v Novém Dillí a v Ojai 1960         186

178.    Krišnamurti          Proslovy v Indii 1962         183

179.    Krišnamurti          První a nejvyšší svoboda I. – Téma         173

180.    Krišnamurti          První a nejvyšší svoboda II.      174

181.    Krišnamurti          Vítězství života (Proslovy v Norsku 1933)         170

182.    Krišnamurti          Výňatky z proslovu v Madrásu 1922         184

183.    Krišnamurti J.       Buďte slobodni         203

184.    Krišnamurti J.       Podstata kultury         188

185.    Krišnamurti J.       Poslední skutečnost         451

186.    Krišnamurti J.       Problém hospodářský, sociální a náboženský         160

187.    Krišnamurti J.       Promluvy v Indii 1960         185

188.    Krišnamurti J.       Proslovy v Evropě 1963         175

189.    Kryveljov I. A.     Biblia očami vedy 433

190.    Kryveljov I. A.     Evangelické báje a jejich smysl         551

191.    Kubelík Josef ThDr.         Dějiny náboženství         401

192.    Kudela Josef         Dva měsíce v Řecku         390

193.    Kuhlman Kathryn         Věřím v zázraky         449

194.    Kukla L.         Člověk a vesmír (Biologická filozofie)         26

195.    Kushi Michio         Orientální diagnostika (výpis)         179

196.    Landa M.         Akupresura – Akupunktura         178

197.    Landa M.         Akupresura         267

198.    Landa M.         Bodové masáže. Akupresura         325

199.    Lao Tse         Tao Te Ťing         58

200.    Larsen Anker         Kámen Mudrců         361

201.    Lash John         Průvodce hledačů absolutna (Souhrn duchovních nauk)         355

202.    Lawrence         Praxe provádění přítomnosti boží         290

203.    Leskot František ThDr.         Král Václav IV. – Čechové a církev katolická         495

204.    Lesný V.         Buddhismus         218

205.    Lesný V.         Dnešní Indie         225

206.    Levi Elifas         Kniha zasvěcení         8

207.    Levi Vlad.         Umění sebevlády         198

208.    Linhart František         Úvod do filozofie náboženství         454

209.    Lorenz K.         Osm smrtelných hříchů civilizovaného člověka         209

210.    Loskot František         Na zříceninách chrámu (O náboženské krizi) 167

211.    Ludwig E.         Duch a čin TGM         543

212.    Lysebeth André van         Cvičíme jógu         258

213.    Lysebeth André van         Jóga (Hathajóga)         370, 19

214.    Macfadden B.         Půst jako léčebná metoda         28

215.    Mäeterlinck M.    Velké tajemství         568

216.    Maeterlinck Maurice         Před velkým mlčením         483

217.    Maeterlinck Maurice         Přesýpací hodiny         492

218.    Mahariši Ramana         Spisy (Kdo jsem já – Rozmluvy – Pravda odhalena…)         389

219.    Mahariši S. R.      Kdo jsem já?         531

220.    Mahešvarananda    India plná farieb (přednášky o józe) 316

221.    Mahler Zdeněk         Katedrála         426

222.    Makoň Karel          ZKN III.         336

223.    Makoň Karel         Mystická koncentrace         341

224.    Makoň Karel         Sladké III. – Spojení láskou         339

225.    Makoň Karel         Sladké jho I. – Rozpojení         337

226.    Makoň Karel         Sladké jho II. – Spojovací činnosti         338

227.    Makoň Karel         Sladké jho IV. – Setkání s Bohem         340

228.    Makoň Karel         Světlo na cestu 417

229.    Makoň Karel         ZKN I. (zákl. kurs náb. pro ty, kteří si myslí, že věří…)         334

230.    Makoň Karel         ZKN II.         335

231.    Maliarik Ján          Hlas Jána Maliarika… dla zásad múdrosti a lásky 456

232.    Maliarik Ján         Celo – zemský univerzálný štát         248

233.    Maliarik Ján         Quo vádis, Čechoslovakia?         284

234.    Maliarik Ján         Sirota kráĺom         379

235.    Már Jan         Zdraví a jeho největší škůdci         212

236.    Marden O. S.         Přes překážky k cíli         141

237.    Marden O. S.         Strůjce svého štěstí 194

238.    Marden O. S.         Život - dílo mistrovské         197

239.    Marek – Zbavitel         2× Pákistán         499

240.    Marek, Zapletal         Filozofická čítanka (Velcí myslitelé)         72

241.    Masaryk T. G.     Sebevražda         549

242.    Masaryková Charlotta         Listy do vězení         500

243.    Maynarod Edwin         Život ve Findhornu         323

244.    Meenakši Devi  Jóga pro nastávající maminky         171

245.    Meisner J.         Bhárat Máta – Matka Indie         437

246.    Melling Orla         Druidova píseň 411

247.    Merell Jan         Setkání s Ježíšem         257

248.    Merežkovskij D. S. Tajná moudrost Východu – Babylon         429

249.    Merton T.         Kontemplativní modlitba         507

250.    Merzel Dennis G.         Oko nikdy nespí – přímo do srdce zenu         423

251.    Míček Libor         Sebevýchova a duševní zdraví         254

252.    Michel Petr         Karma a milost         412

253.    Mikeš Otakar         Sádhaná – duchovní cesta         407

254.    Mikota Miloš rev.   Cesty k šťastnému životu (o Komenském…)         201

255.    Mikota Miloš rev.   Duchovní cesty (Cesta ticha, Tajná stezka, Hadí síla)   202

256.    Mikota Miloš rev.   Hledání a nacházení (Sborník statí) 282

257.    Mikota Miloš rev.   IARF – Ekumena a mír II.         228

258.    Mikota Miloš rev.   IARF – Ekumena I (Náboženství na prahu 21. st.)         222

259.    Mikota Miloš rev.   Jakub Paleolog (Z unitářské historie)         187

260.    Mikota Miloš rev.   Ježíš známý a neznámý         223

261.    Mikota Miloš rev.   K novým obzorům (Východ. kulty, Soka Gakkai…)         237

262.    Mikota Miloš rev.   Kázání na hoře a Bhagavad Gíta  180

263.    Mikota Miloš rev.   Mír – dějiny – obřady – meditace (Unitář. sborník)         240

264.    Mikota Miloš rev.   Myšlenky jsou síly (Bhagavad Gíta, Jitro kouzelníků)         207

265.    Mikota Miloš rev.   Perspektivy života (O štěstí, utrpení, pověrách, telepatii)         205

266.    Mikota Miloš rev.   Sborník o unitářství         220

267.    Mikota Miloš rev.   Tajemné dálky (Víra – věda – osud)(Březina, Einstein)         190

268.    Mikota Miloš rev.   Unitářství – IARF (N. Čapek, Hašplovi – žena a rodina)         281

269.    Mikota Miloš rev.   Ve jménu lásky (Evangelium věku Vodnáře)         229

270.    Mikota Miloš rev.   Vnitřní síly člověka (Magie lásky, jóga výživy)         208

271.    Mikota Miloš rev.   Vstříc novému věku (Nové myšlení, jistoty života)         280

272.    Mikota Miloš rev.   Zakladatelé, proroci, spasitelé         283

273.    Mikota Miloš rev.   Západní a východní mystika – I. díl  181

274.    Mikota Miloš rev.   Západní a východní mystika – II.díl  219

275.    Mikota Miloš rev.   Zpráva o teologických konferencích ve Švýcarsku a Anglii         247

276.    Mikuška Viktor         Věda metapsychická a její nynější stav         490

277.    Millin Sara G.         Vyděděnci boží  514

278.    Minařík Květoslav         Beseda bohů (Psychologie skutečnosti)         214

279.    Minařík Květoslav         Drahokamy 2.      410

280.    Minařík Květoslav         Kéčara (Autobiografie mystika)         408

281.    Minařík Květoslav         Patandžaliho jogasútra         409

282.    Molinos M. de      Duchovní vůdce         10

283.    Monar K. L. dr., Böhme A.         Za čtyři neděle zmizí nervosa         159

284.    Moody Raymond A.         Život po životě I.         38

285.    Moody Raymond A.         Život po životě II.         39

286.    Moorehead Alan  Australskou divočinou         397

287.    Moudrá P.         Ze studánky vody živé         542

288.    Mrázek J.         Kde začíná budoucnost         548

289.    Mrnuštíková M.    Bhagavadgíta a její cesty k bohu         561

290.    Mukerdži Dhaw Gópal         Světec či Bůh (Šrí Rámakrišna)         40

291.    Mulford P.         Dar Ducha – Magické síly člověka         199

292.    Mulford P.         Jak udržíme svoji sílu         537

293.    Mulford P.         Léčení nestřídmosti         538

294.    Mulford P.         Myšlenkové proudy         539

295.    Mulford P.         Síla a jak jí nabýváme         534

296.    Mulford P.         Vzdělávání sebe  515

297.    Mulford P.         Zákon úspěchu         535

298.    Mulford P.         Zákon změny         536

299.    Mulford P., Weinfurter K.         Zlozvyk umírání         193

300.    Nahodil O.         O původu náboženství         299

301.    Nahodil O., Gregor I.         Z dějin náboženství         298

302.    Navrátil Jiří         Uvedení do Zenu 328

303.    Nietzsche Friedrich         Tak pravil Zarathustra         405

304.    Nikhilananda         Vedanta         1

305.    Niranjanananda Swami         Evangelium Maharišiho         16

306.    Nolfi K.         Živá strava         156

307.    Novák, Bahounek         Lékařská deontologie         253

308.    Novotný A.         Chirologie a chiromantie         103

309.    Nový Robert         Tattvy – Tattvická astrologie         418

310.                          Numerologie (Kabala jemná)         115

311.                          Numerologie (Podle W. B. Gibsona)         368

312.    Nyanaponika Thera         Ústřední bod buddhistické meditace (Satipatthána)         152

313.    Nyanatiloka         Slovo Buddhovo         145

314.                          O smyslu bytí         25

315.    Oki Masahiro         Praktická joga         87

316.    Orlík Karel         Zápas o zemi zaslíbenou         91

317.    Ortéga y Gasset José         Úkol naší doby 484

318.    Ouspensky P. D. Psychologie možného vývoje člověka         424

319.                          Padesát let Společnosti bratří Čapků         360

320.    Paine Tomáš         Věk rozumu         481

321.    Paleš Emil         Duchovná úloha Strednej Európy         354

322.    Palliardi Jar.         Bible, věda a církve         495

323.                          Paní Ch. G. Masaryková (K 10. výročí úmrtí)         391

324.    Parnov Jeremej         Luciferův trůn   387

325.    Passian Rudolf         Nové světlo na staré zázraky         321

326.    Pátek Bohdan         Přírodou ke zdraví (Bylinné léčení a kosmetika)         3

327.    Patrovský Věnceslav         Bioterapie. Magnetoterapie         326

328.    Pavlatová Eva         Život napodruhé (Člověk může být zničen, nikdy poražen)         381

329.                          Pavlovy rozpravy 21 – 40         511

330.    Peale Norman Vincent         Síla pozitivního myšlení         373

331.    Pecka Dominik         Cesta k pravdě         110

332.    Pecka Dominik         Člověk a dějiny         54

333.    Pecka Dominik         Člověk a technika         53

334.    Peisheng, Guanha         Či gong – čínská duchovní cvičení         250

335.    Pennick Nigel         Rok – tradice a svátky         404

336.    Perrari F.         Neznámý mučedník         508

337.    Pilát Jan         Dobyvatelé, proroci, patrioti         489

338.                          Písně čs. unitářů         459

339.    Plotěná J., Kafka D.         Cesty poznání (Reinkarnace, Džalíl-Ud-Dín-Rúmí, Kabir)         236

340.    Pokorný Petr          Počátky Gnose (Mýtus o božstvu Člověk)         47

341.    Pokorný Petr         Píseň o perle         261

342.    Polák Stanislav         Tomáš Garrigue Masaryk         296

343.    Pollak Kay         Žádná setkání nejsou náhodná (Poznávání sebe skrze druhé)         36

344.    Prábhupáda          Vědecké poznání duše         221

345.    Prábhupáda          Život pochází ze života (Výzva moderní vědě)         374

346.    Prábhupáda Sw.   Šrimad Bhagavatam         504

347.    Prábhupáda Sw.   Tajemství reinkarnace         503

348.    Prábhupáda         Učení Šrí Kapily, syna Dévahúti         403

349.                          Praktické využití psychotroniky         246

350.                          Prana Sophia (Pránická moudrost)         104

351.    Procházka A.         Meditace (Eseje)         556

352.                          Prostor – Revue 26         555

353.    Puhvel Jaan         Srovnávací mythologie         431

354.    Radl E., Vodák J.         Masaryk – o jeho životě a práci         376

355.                          Ramakrišna a jeho vesmírné evangelium         114

356.    Rampa Lobsang         Třetí oko         20

357.    Rázus M.         Hovory se synem a s tebou         550

358.    Renan A.         Apoštolé         529

359.    Renan Ernest         Život Ježíšův         458

360.    Rendtorff Rolf  Hebrejská bible a dějiny         402

361.                          Revue šťastných lidí, roč. 1         564

362.                          Revue šťastných lidí, roč. 2         565

363.                          Revue šťastných lidí, roč. 4         566

364.                          Revue šťastných lidí, roč. 5         567

365.    Ribas Emilio         Slunce Orientu – Život Buddhův         425

366.    Richter Johan         Léčení barvami – Chromoterapie         421

367.    Rinserová Luise Mirjam         255

368.    Rolland R.         Mahátmá Gandhí         528

369.    Rolland R.         Mystický život Indie I. – Ramakrišna         291

370.    Rolland R.         Mystický život Indie II. – Vivekananda         292

371.    Rosso Francesco         V mrtvých městech         392

372.    Rubeš K.         Jak cvičit relaxace         142

373.    Rudolfová Věra  Osudu navzdory (Silná vůle proti hendikepu)         380

374.    Rudolph H.         Meditace         446

375.    Rutherford J. F       Stvoření (Advent)         525

376.    Rutherford J. F.      Vláda (Advent)         526

377.    Rutherford J. F.      Osvobození (Advent)         523

378.    Rutherford J. F.      Smíření (Advent)         524

379.    Růžička Radomír MUDr.         Akupunktura v teorii a praxi         266

380.    Rypka Jan         Iránský poutník         393

381.    Říčan R.         Psychologie osobnosti         129

382.    Sacharov Boris Otvírání třetího oka (výňatky)         169

383.    Sacharov Boris Velké tajemství – Gheranda samhita (jog. cvičení)         78

384.    Sanford John A.     Sny a léčení         312

385.    Santajana         Eseje o filozofii, náboženství a umění         132

386.    Segert Stan.         Synové světla a synové tmy (O Esejcích)         55

387.    Sherwood K.         Umění léčit duchem         540

388.    Scheufler J.         Indická filozofie a křesťanství         287

389.    Scheufler J.         Swami Ramdas – Don Bosco – Sv. František         93

390.    Scheufler J.         Šivanandova integrální joga         82

391.    Scheuch Richard         Průvodce Apokalypsou         256

392.    Schmid M.         Vrchol úcty k srdci Ježíšovu         331

393.    Schüre E.         Velcí zasvěcenci         532

394.    Sieradzki Makary         Jak jsem zdraví ztratil, získal a jak o ně pečuji         427

395.    Silésius Angelus Jan         Poutník Cherubínský         134, 135

396.    Simonton, Canighton         Návrat ke zdraví         414

397.    Singer Petr         Hegel         422

398.                          Sójová kuchařka         204

399.                          Správná kuchyně (z časopisu Přírodou ke zdraví)         27

400.    Staněk, Brzobohatá         Příčiny nemocí a jejich léčení duchem         347

401.                          Staroslověnské legendy českého původu         383

402.    Steiner R.         Před branou theosofie         513

403.    Steiner R.         Rosikruciánská theosofie         509

404.    Steiner Rudolf          Praktický výcvik myšlení         77

405.    Steiner Rudolf          Záznamy z Akašy         441

406.    Steiner Rudolf         Od Ježíše ke Kristu         415

407.    Steinová Edita Myšlenky a dopisy         289

408.    Stingl Miloslav         Za poklady mayských měst         311

409.    Stojanova K.         Jasnovidka Vanga         552

410.    Stone R.         Polaritní léčení         177

411.    Story F. (Sugatananda)         Základy buddhismu (Čtyři vznešené pravdy)         65

412.    Strauerová Mariane         Kouzelná formule, myšlenková síla         239

413.    Strauss J.         Buddha a jeho učení 68

414.                          Symbolika Ježíšova života         322

415.    Šafařík Josef         Sedm listů Melinovi         494

416.    Šankarah Bhagavan Šri         Viveka Čudamani (Korunní klenot rozlišování)         116

417.    Šedivý, Valková         Lidé, alkohol, drogy         244

418.    Šenkman Stiv.         My muži         172

419.    Šesták Antonín         Rozumný člověk a náboženství         350

420.    Šivananda          Telegrafické vyučování         13

421.    Šivananda         Asany         265

422.    Šivananda         Čtrnáct lekcí rádžajogy – Mistr Patandžali         64

423.    Šivananda         Džapa joga         19

424.    Šivananda         Guru a žák I – III  117

425.    Šivananda         Jóga Maharjána – brána k józe         79

426.    Šivananda         Nauka o pranájamě         83

427.    Šivananda         Pojem duchovního učitele         17

428.    Šivananda         Sebrané články a úvahy         120

429.    Šivananda         Telegrafické vyučování         13

430.    Šivananda         Správná cesta k životnímu úspěchu         12

431.    Šmahel František         Hranice pravdy (román o Mistru Janu Husovi)         436

432.    Šolc Václav         Tíwanaku – klenot And         398

433.    Špicnerová D.         Sluneční soustava a člověk         206

434.                          Šrímad Bagavatam         226

435.    Štětka Josef          Duchovní vůdce         447

436.    Štětka Josef         Duchovní krystaly         450

437.    Tagore R.         Domov a svět         533

438.    Tagore R.         Gitandžali oběť písní         530

439.    Tagore Rabindranath         Zahradník         457

440.                          Tajemství Trojice – 1. část         88

441.                          Tajemství Trojice – 2. část          89

442.                          Tantra lásky         275

443.                          Telepatie a jasnovidnost (Sborník Z. Rejdáka aj.)    56

444.                          Teorie o dechu a dechová cvičení         70

445.                          Texty z psychol., filoz., religion., (Jung, Pfeiffer aj.)         43

446.    Teyschl O., Brunecký Z.         Duševní vývoj a výchova dítěte         189

447.    Thákur R.         Záblesky z Bengálska         516

448.    Thakur Rabindranath         Poslední noc         19

449.    Thébes M. de         Tajemství lidské ruky         11

450.    Thomas F.         Meditace (výpisky různých autorů)         559

451.    Thomas F.         Suggesce         558

452.    Tomáš Eduard         Úvod do integrální jógy         295

453.    Tomáš Eduard, Tomášová M.    Praxe jógové filozofie         308

454.    Toušek J.         Taoistická moudrost ve světle křesťanství (Lao Tse)  125

455.    Toynbee – Ikeda Zvol si život         505

456.    Tresta Jan         Grafológia pre každého         452

457.    Trine R. W.         V souzvuku s nekonečnem         34

458.                          Učení Šrí Ramana Maharišiho         85

459.    Vaughan Alan         Modely proroctví         221

460.    Vážanský Mojmír         Úvaha o hathajóze         63

461.                          Vedy.- Mahabharatan – Purány – Upanišády         274

462.    Venkatesananda      Šivanandova integrální jóga         18

463.    Vergilius Publius Maro         Aeneis         396

464.    Verner K.         Hathajoga         563

465.    Višnudavananda      Úplná kniha jogy  98

466.    Vivekananda         Džnana joga         124

467.    Vivekananda         Jogická filozofie (Radža joga, Karma joga)         41

468.    Vivekananda         Slova o cestě lásky 371

469.    Vogel K.         Srí Ramakrišna         512

470.    Vogralik         Akupunktura – bodová reflexní terapie         303

471.    Voltaire         Bezbožné otázky nábožného doktora Zapaty         495

472.    Weinfurter Karel Léčba nervů přírodními silami         42

473.    Weinfurter Karel Mystický slabikář         84

474.    Weinfurter Karel Ohnivý keř         92

475.    Weinfurter Karel Praktická mystika (Dodatek k Ohnivému keři)         453

476.    Weinfurter Karel Učebnice magického myšlení         9

477.    Weinfurter Karel Vnitřní člověk a hadí síla         69

478.    Whiteová E. G.     Cesta ke Kristu         520

479.    Whiteová, Munilla         Nalezení vnitřního pokoje         359

480.    Wilhelm R.         I ging – kniha proměn – staročínská věštba         506

481.    Wisniewská         Vegetarismus         238

482.    Xavier Francisco C.         Pavel a Štěpán         306

483.    Yongden, David-Neelová         Nipam – lama s paterou moudrostí         127

484.    Youngová Barbara         Onen muž z Libanonu         67

485.                          Z antologie Zen-buddhismu 1.         95

486.                          Z antologie Zen-buddhismu 2.         96

487.                          Z antologie Zen-buddhismu 3.         97

488.    Zbavitel Dušan          Rabíndranáth Thákur (Vývoj básníka)         438

489.    Zbavitel Dušan         Rabíndranáth Thákur a jeho Gítáňdžali         273

490.                          Zdravotní tělovýchova a jogická cvičení         245

491.                          Zpěv indické duše (Poezie posvátných textů)         144

492.    Zweig Stefan         Léčení duchem (Mesmer, Bakerová, Freud)         233

493.                          Životopis svatého Issy z kláštera Hemis         332

 

BELETRIE A CESTOPISY

         autor:         název knihy:         číslo knihy:

1.          Barchelli Riccardo         Touha po Africe         B23

2.                                Beautiful Toronto         B58

3.          Benoit Pierre         Atlantida         B76

4.          Bezruč Petr         Slezské písně (básně)         B36

5.          Björuson B. J.       Povídky I         B40

6.          Björuson B. J.       Povídky II         B41

7.          Björuson B. J.       Povídky III         B42

8.          Björuson B.         Na božích cestách         B73

9.          Coolen Anton          Tři bratři         B32

10.       Curie Eve          Madam Curie         B60

11.       Čech Svatopluk          Modlitby k neznámému         B53

12.       Dietz D.          Atomová energie         B66

13.       Fábera Miroslav         Neklidná hranice         B6

14.       Flaubert Gustav         Paní Bovaryová         B1

15.       Foerster Josef Boh.  Poutník         B71

16.       Fuchs Petr         V horách démonů         B47

17.       Gjellerup Karel          Poutníci světlem II - III         B65

18.       Graves Robert          Zlaté rouno         B67

19.       Haarla Lauri         Hořící peřeje (sága rodu Kurbů)         B7

20.       Havlasa Bohumil          Tiché vody         B29

21.       Havlasa Jan         Děti neklidu         B2

22.       Henrigues R.          Bez meče a štítu I         B12

23.       Henrigues R.          Bez meče a štítu II         B13

24.       Höstová Ida         Jöran a Jetla (o královně Dagmar)         B64

25.       Hovorka Jaroslav         Tamilské listy  B56

26.       Hviezdoslav         Básně biblické         B5

27.       Chaloupka Josef Tvůj bližní (básně)         B24

28.       Chancer Geoffrey         Canterburské povídky         B59

29.       Jégé         Alina Orságová         B70

30.       Jeřábek Čestmír         V zajetí Antikristově         B45

31.       Karafiát Ferd. MUDr.         Z deníku lékařova         B19

32.       Karafiát Ferd. MUDr.         Z tajemství lékařových         B26

33.       Klecanda Jan         Hrdinové malých románů         B18

34.       Knittel John         Habim (román egyptského lékaře)         B50

35.       Kobylanská Olga  Cikánská láska B38

36.       Körmendi Ferenc         Omyl         B14

37.       Lagerlöfová Salma         Gösta Berling         B20

38.       Maeterlinck A.     Roj         B81

39.       Malranx André         Naděje         B72

40.       Martínek Vojtěch         Kamenný řád         B8

41.       Martínek Vojtěch         Plameny         B17

42.       Martínek Vojtěch         Stavy rachotí         B15

43.       Martínek Vojtěch         Země duní         B16

44.       Meeterlinck Maurice         Život mravenců         B48

45.       Meyrink Gustav         Bílý dominikán         B51

46.       Mrštík Alois         Život moravské dědiny         B37

47.       Neff Vlad.         Bůh zbytečnosti         B22

48.       Nehruová Krišna         Bez lítosti (vzpomínky)         B57

49.       Olessenlökken Thomas         Vítězství Klause Bjerga         B31

50.       Palán Otakar         De profundis (básně)         B33

51.       Palán Otakar         Kolínské balady         B34

52.       Palán Otakar         Nové ohlasy z Horáce (básně)         B35

53.       Palán Otakar         Pozdravy z druhého břehu (básně)         B25

54.       Páral Vladimír         Válka s mnohozvířetem         B49

55.       Petrbok Jaroslav         Palestina         B74

56.       Pludek Alexej         Faraónův písař B68

57.       Popovskij Alex. Bojovníci vědy B46

58.       Prišvin Michajil         Zlatý palouk         B28

59.       Renč Václav         Popelka nazaretská         B75

60.       Rodocauachi C. P. Odysseus našeho věku         B9

61.                             Sattusci (sbírka sedmiset strof)         B79

62.       Schean Vincent         Sanfelice         B30

63.       Scheinnfflugová Olga         Přežitá smrt         B39

64.       Sinclair Upton         Nazývají mne tesař  B52

65.       Smrek Ján         Básník a žena (básně)         B69

66.       Sommer Arnošt         Mnich tourainský (o Rabelaisovi)         B61

67.       Streuvels S.         Milování ve Flandřích         B10

68.       Svátek Josef Jan    Atlantis a Ultima Thule         B54

69.       Šíp Ladislav         Míra přátelství (básně)         B77

70.       Táborský František         Poutník         B4

71.       Tagore Rabin.         Dárek z lásky         B78

72.       Teplá Zora         Vidím tě žít         B3

73.       Thákur Rabin. a jiní         Indické prózy         B55

74.       Tilschová Anna Marie         Ze staré Indie         B80

75.       Ulita Arnold         Londýnský kejklíř         B11

76.       Valenta Edvard         Druhé housle I        B43

77.       Valenta Edvard         Druhé housle II       B44

78.       Vámoš Gejza         Atomy Boha I        B62

79.       Vámoš Gejza         Atomy Boha II       B63

80.       Vilovič Djurg         Tři hodiny         B21

81.       Winter Gustav         Kniha o Francii         B27

 

ESEJE

1.                                Akupresura         E60

2.          Wilhelm Busch         Život bez všedních dnů         E61

3.                                Cesta vnitřní bdělosti a joga nad protiklady         E63

4.           

 


www.unitaria.cz/brno, brno.unitari.net