NOVÉ www
ÚVOD
KONTAKT
POUTNÍK
(e)KNIHY
NSČU
Facebook
KNIHOVNA
ODKAZY
FOTKY
Sdílení:
 

Adresa

Obec unitářů v Brně
Staňkova 18a
60200 BRNO

Telefon

 • 549 210 854
 • Na tomto telefonu nás zastihnete hlavně po shromáždění, případně před nimi

  Email

 • unitaria.brno<zavináč>seznam.cz

  Jak se k nám dostanete

 • Sídlíme na Staňkově 18a, ve 3. patře budovy OSC, viz. mapa
 • Tramvají č 1 a 6 ze zastávky Hrnčířská - dolů po ulici Rybníček, pak zahnout doprava
 • Trolejbusem č 25. a 26. ze zastávky Pionýrská - dolů a doleva na ulici Staňkova, pak asi 300 metrů
 • GPS: 49°12'46.07"N, 16°36'13.722"E

  Kde nás zastihnete

  V Brně na Staňkově ulici máme pronajatou místnost pro shromáždění a kancelář. Nebojte se v recepci OSC zeptat na unitáře.

  Kdo jsme a čím se zabýváme

  Pravidelně konáme páteční přednášky a středeční setkání, viz. program. Všechny akce uvedené v programu jsou otevřené veřejnosti. Pokud není uvedeno jinak, je vstupné dobrovolné.

  Také vydáváme časopis Poutník s původními články a poezií unitářů a jejich přátel.

  Brněnská unitarie vychází ze světového unitářství, které u nás v době první republiky začal šířit dr. Norbert Fabián Čapek. Unitářství vychází z liberálního pojetí křesťanství, avšak neomezuje se výlučně na ně. Unitářské skupiny a unitáři se nechávají inspirovat kromě křesťanství také hinduismem, jógou, buddhismem, i jinými duchovními směry.

  Kromě pravidelných setkání organizujeme semináře, meditace a zdravotní cvičení a osvětové programy.

  Meditace v brněnské obci vycházejí převážně z buddhistické tradice. Tyto meditace mohou zahrnovat pránájámu (dechová cvičení), buddhistickou meditaci soucitu (metta bhavana), meditaci sledování dechu (ana pana sáti) a cvičení relaxace.

  Do roku 2008 se konala pod vedením pana Heppa také cvičení hathajógy, vycházející z tradice Jóga klubu založeného v roce 1964 v Brně PhDr. Karlem Wernerem. Po odchodu pana Heppa a vzhledem k nízkému zájmu veřejnosti bylo cvičení hathajógy ukončeno.

  Meditační tradice byla založena dr. Bohumilem Houserem, po panu Houserovi vedl meditační kroužek Josef Hepp, nyní se meditace a zdravotní cvičení obvykle konají každou první a druhou středu v měsíci pod vedením Rev. Mgr. Jarmily Plotěné (viz. program).

  Na začátku léta se koná květinová slavnost - hlavní unitářský obřad, na jaře obvykle pořádáme výlet do přírody spojený s obřadem "otvírání studánek".

  Páteční unitářská setkání

  O pátcích od 17:00 do 19:00 se konají přednášky, na kterých se setkává unitářská obec. Tato setkání se díky následné diskusi často protáhnou i déle. Přednášky se týkají zajímavých duchovních témat a vedou je osobnosti z okruhu Unitárie i zvenčí.

  Na přednáškách rádi přivítáme nejen své členy a příznivce, ale také širokou veřejnost. Váš vlastní pohled a Vaše názory zde mají své místo.

  Meditace

  Meditace je důležitou součástí každodenního života - vede každého člověka k vnitřní vyrovnanosti a optimálnímu řešení překážek. Počátek všech našich problémů je v naší mysli, ve způsobu našeho myšlení, cítění a nazírání. Strach, úzkost a tréma brání využití našich přirozených psychických sil a schopností. Meditace dokáže tyto bloky rozpouštět. Meditace vede člověka k uvědomování - vnímání jsoucnosti, reality jaká je, nikoliv jak se nám jeví. V meditaci jsme schopni si uvědomit, jak naše mysl a podvědomí pracuje. S časem věnovaným meditaci, jsme si schopni lépe a lépe ohlídat vlastní myšlenky, city, emoce a postoje - odkládat nevhodné, negativní, překážející a pěstovat žádoucí, pozitivní. Meditace tak prosvětlí náš každodenní život.

   


  Rudolf Steiner:

  Nálada odevzdanosti

  Ať přijde cokoli, ať mi příští hodina, příští den přinese cokoli: je-li mi to zcela neznámé, nemohu to strachem změnit. Očekávám to s dokonalým vnitřním klidem duše, s dokonalou mořskou tišinou mysli.

  Úzkost a strach brání našemu vývoji: vlnami úzkosti a strachu zaháníme to, co chce proudit do naší duše z budoucnosti.

  Oddanost tomu, co nazýváme božskou moudrostí v událostech, jistota, že to, co přijde, musí být, a že by to v určitém směru mohlo mít i dobré účinky - vyvolání této nálady ve slovech, pocitech, v idejích - to je nálada modlitby odevzdanosti.

  Patří k tomu, čemu se musíme naučit: Žít z čisté důvěry, bez zajišťování života, z důvěry ve stále přítomnou pomoc duchovního světa. Jinak to dnes opravdu nejde, nemáme-li ztratit odvahu.

  Ukázněme patřičně svou vůli a usilujme o vnitřní probuzení každé ráno a každý večer.  www.unitaria.cz/brno, brno.unitari.net