Připomenutí v obcích

Připomenutí 100 let českého unitářství formou komparativních promluv POU na témata,
jež prezentoval N. F. Čapek v průběhu roku 1922

 

Kde jsme byli před sto lety?
Cyklus Nad myšlenkami našich předchůdců.
České unitářství letos slaví významné výročí. Jaké události se konaly v našich počátcích? O čem hovořili a co řešili ti, kdo stáli u našich počátků? Podívejme se do autentických rukopisných poznámek N. F. Čapka k jeho vůbec první přednášce pro budoucí unitářské publikum.
videozáznam
Náboženské řešení sociální otázky
Z cyklu Kde jsme byli před sto lety? Nad myšlenkami našich předchůdců.
Tentokrát k Čapkovu tématu Náboženské řešení sociální otázky v duchu Svobodného Bratrství. Co z jeho odkazu je platné i dnes?                                             
videozáznam
Bůh anebo člověk?
Z cyklu Kde jsme byli před sto lety? Nad myšlenkami našich předchůdců.
Zamyšlení nad otázkou, kde jsme jako unitáři byli před sto lety. Kde byl důraz v polaritě člověk – bůh? Při začtení do Čapkových myšlenek si můžeme představit třeba i to, jak by on a naši předchůdci vnímali náš současný svět.
videozáznam
Zapomenutá svátost
videozáznam promluvy ze shromáždění 13. 3. 2022
Z cyklu Kde jsme byli před sto lety? Nad myšlenkami našich předchůdců.
Čapek si v promluvě 5. 3. 1922 položil provokativní otázku – která svátost byla křesťany zapomenuta? Co bychom na to řekli my dnes?
videozáznam
Nálada a její vědomé tvoření
Z cyklu Kde jsme byli před sto lety? Nad myšlenkami našich předchůdců.
N. F. Čapek byl znám jako „apoštol dobré nálady“. Zamyšlení nad vztahem nálady a spirituality v kontextu oslav 100. výročí založení českého unitářství.
videozáznam
K založení Pražské obce SB
Z cyklu Kde jsme byli před sto lety? Nad myšlenkami našich předchůdců.
K Čapkově přednášce z 9. 4. 1922, v níž představil hlavní myšlenky, které vedly k založení Svobodného bratrství.
videozáznam
Z cyklu Kde jsme byli před sto lety? Nad myšlenkami našich předchůdců.
V květnu 1922 se N. F. Čapek zamýšlel nad otázkou, jak je třeba po duchovní stránce cíleně měnit svět. Kdo by čekal ideje náboženských blouznivců, mýlil by se. Třebaže jsou idealistické, jeho podněty mají i nám dnes co nabídnout!
videozáznam
Berme život jako jazz!
Inspirováno náladou a atmosférou 20. let 20. století, kdy v Praze vznikala organizace českého unitářství.
videozáznam
Z cyklu Kde jsme byli před sto lety? Nad myšlenkami našich předchůdců.
Pražské Staroměstské náměstí oživil svérázný řečník N. F. Čapek. Dne 17. 6. 1922 vedl u památníku Jana Husa proslov k přítomným. Ti, na rozdíl od dneška, nebyli zahraniční turisté, ale běžní Pražané a také již někteří aktivní unitáři. Ti všichni se dozvěděli, jak Čapek vnímá rozdíl mezi osobním názorem a realitou.
videozáznam
Poselství k světu
videozáznam promluvy ze shromáždění 11. 9. 2022
Z cyklu Kde jsme byli před sto lety? Nad myšlenkami našich předchůdců.
Existuje dostatečně univerzální myšlenka nebo hodnota? N. F. Čapek o takovém tématu hovořil na konferenci v Amsterodamu a 10. září 1922 své myšlenky předal i posluchačům Svobodného bratrství.
videozáznam
Cesty ke štěstí
videozáznam promluvy ze shromáždění 30. 10. 2022
Z cyklu Kde jsme byli před sto lety? Nad myšlenkami našich předchůdců.
Život je jako cesta, říká se. Dá se říct, že život je jako cesta za štěstím? Právě před sto lety o otázce štěstí svérázným způsobem hovořil N. F. Čapek k Svobodnému bratrství v pražském Obecním domě.
videozáznam
O svědomí

videozáznam promluvy ze shromáždění 11. 12. 2022
Z cyklu Kde jsme byli před sto lety? Nad myšlenkami našich předchůdců.
Právě před sto lety, 10. prosince 1922, N. F. Čapek promlouval k zástupům o svědomí. Nahlédněme do jeho rukopisných poznámek a v nich obsažených myšlenek. V něčem se (hodně!) mýlil, protože vycházel ze svérázného pojetí světa. Ale v lecčem nám i dnes nabízí inspiraci v moudrosti.
videozáznam


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

© 2005 - 2016 NSČU