akce v obcích a během roku

Naše unitářské obce a skupiny vás srdečně zvou na programy a akce, které pořádají v rámci oslav 100 let českého unitářství:

(Obci širšího společenství a Pražské obci unitářů velmi děkujeme za jejich ochotu ujmout se ideového zajištění, pořádání i financování významné části doprovodného programu sněmu NSČU. Bez jejich přispění by nemohl být uspořádán ve stávající šíři a pestrosti!)

kdy co kde kdo
 
Kde jsme byli před sto lety?
Cyklus Nad myšlenkami našich předchůdců.
České unitářství letos slaví významné výročí. Jaké události se konaly v našich počátcích? O čem hovořili a co řešili ti, kdo stáli u našich počátků? Podívejme se do autentických rukopisných poznámek N. F. Čapka k jeho vůbec první přednášce pro budoucí unitářské publikum.
videozáznam POU

                                                           
Náboženské řešení sociální otázky
Z cyklu Kde jsme byli před sto lety? Nad myšlenkami našich předchůdců.
Tentokrát k Čapkovu tématu Náboženské řešení sociální otázky v duchu Svobodného Bratrství. Co z jeho odkazu je platné i dnes?                                             
videozáznam POU
  Bůh anebo člověk?
Z cyklu Kde jsme byli před sto lety? Nad myšlenkami našich předchůdců.
Zamyšlení nad otázkou, kde jsme jako unitáři byli před sto lety. Kde byl důraz v polaritě člověk – bůh? Při začtení do Čapkových myšlenek si můžeme představit třeba i to, jak by on a naši předchůdci vnímali náš současný svět.
videozáznam POU

               
Zapomenutá svátost
videozáznam promluvy ze shromáždění 13. 3. 2022
Z cyklu Kde jsme byli před sto lety? Nad myšlenkami našich předchůdců.
Čapek si v promluvě 5. 3. 1922 položil provokativní otázku – která svátost byla křesťany zapomenuta? Co bychom na to řekli my dnes?
videozáznam
POU
 
Nálada a její vědomé tvoření
Z cyklu Kde jsme byli před sto lety? Nad myšlenkami našich předchůdců.
N. F. Čapek byl znám jako „apoštol dobré nálady“. Zamyšlení nad vztahem nálady a spirituality v kontextu oslav 100. výročí založení českého unitářství.
videozáznam OŠS
3. dubna
K založení Pražské obce SB
Z cyklu Kde jsme byli před sto lety? Nad myšlenkami našich předchůdců.
K Čapkově přednášce z 9. 4. 1922, v níž představil hlavní myšlenky, které vedly k založení Svobodného bratrství.
videozáznam POU
22. května
22. 5. O přestavbě světa
duchovní shromáždění
Z cyklu Kde jsme byli před sto lety? Nad myšlenkami našich předchůdců.
V květnu 1922 se N. F. Čapek zamýšlel nad otázkou, jak je třeba po duchovní stránce cíleně měnit svět. Kdo by čekal ideje náboženských blouznivců, mýlil by se. Třebaže jsou idealistické, jeho podněty mají i nám dnes co nabídnout!
Čapkův sál
Unitaria
Anenská 5, Praha 1
POU
29. května
Berme život jako jazz!
Květinová slavnost
Slavnost bude letos kostýmovaná. Vytvořme si náladu a atmosféru 20. let 20. století, kdy v Praze vznikala organizace českého unitářství. Najdete oblečení, které by vám pomohlo se do té doby vcítit? Může to být třeba i jen drobný doplněk. Zkusme se do toho vžít; berme život jako jazz! A samozřejmě přineste i květinu.
Čapkův sál
Unitaria
Anenská 5, Praha 1
POU
4.-8. června
Pěší pouť z Karlovy ulice do Radomyšle
První ročník pětidenní duchovní poutě, kterým chceme založit tradici v naší organizaci a poskytnout našim poutníkům to, co tradiční poutě nabízejí: prostor pro modlitbu, meditaci, prohloubení vlastní spirituality, intenzivní nerušený čas zasvěcený osobním prožitkům, načerpání enegrie a posily pro další všední dny.
Součástí poutě bude v neděli 5. června Květinová slavnost OŠS!
Trasa Karlova ulice - Radomyšl:
Jádro poutníků bude nocovat pod širým nebem, nicméně trasa je koncipovaná tak, že lze využít i ubytovací zařízení. K pouti se lze kdykoli přidat, nebo se od ní odpojit, není nutné ji absolvovat celou.
OŠS
12. června
Mínění a skutečnost
duchovní shromáždění
Z cyklu Kde jsme byli před sto lety? Nad myšlenkami našich předchůdců.
Pražské Staroměstské náměstí oživil svérázný řečník N. F. Čapek. 17. 6. 1922 se vedle památníku Jana Husa ujal slova, a vedl proslov k přítomným. Ti, na rozdíl od dneška, nebyli zahraniční turisté, ale již aktivní unitáři a Pražané. A ti všichni se dozvěděli, jak Čapek vnímá rozdíl mezi osobním názorem a realitou.
Čapkův sál
Unitaria
Anenská 5, Praha 1
POU
16. července
Výlet unitářů do Jizerskohorských bučin
Na téma písně N.F. Čapka Ať úsměv cestu zlatí
Pro více informací prosím kontaktujte Libereckou obec unitářů: unitaria.liberec@gmail.com. LOU
11. záři Poselství k světu
duchovní shromáždění
Z cyklu Kde jsme byli před sto lety? Nad myšlenkami našich předchůdců.
Existuje dostatečně univerzální myšlenka nebo hodnota? N. F. Čapek o takovém tématu hovořil na konferenci v Amsterodamu a 10. září 1922 své myšlenky předal i posluchačům Svobodného bratrství.
Čapkův sál
Unitaria
Anenská 5, Praha 1
POU
24. září
Výprava do Bredovské zahrady v blízkosti hradu Lemberk
Připomenutí motta "v zdravém těle zdravý duch".
Pro více informací prosím kontaktujte Libereckou obec unitářů: unitaria.liberec@gmail.com. LOU
9. října Proveďme revoluci v myšlení!
duchovní shromáždění
Z cyklu Kde jsme byli před sto lety? Nad myšlenkami našich předchůdců.
Je nejrychlejší na světě; je nejsilnější, nejmocnější – myšlenka. Právě před sto lety 8. října 1922 na toto téma hovořil N. F. Čapek. Jak se kolem toho tématu mohou formovat naše myšlenky dnes? Z cyklu kde jsme byli před sto lety?
Čapkův sál
Unitaria
Anenská 5, Praha 1
POU
6. listopadu Cesty ke štěstí
duchovní shromáždění
Z cyklu Kde jsme byli před sto lety? Nad myšlenkami našich předchůdců.
Život je jako cesta, říká se. Dá se říct, že život je jako cesta za štěstím? Právě před sto lety o otázce štěstí svérázným způsobem hovořil N. F. Čapek k Svobodnému bratrství v pražském Obecním domě.
Čapkův sál
Unitaria
Anenská 5, Praha 1
POU
11. prosince O svědomí
duchovní shromáždění
Z cyklu Kde jsme byli před sto lety? Nad myšlenkami našich předchůdců.
Právě před sto lety, 10. prosince 1922, N. F. Čapek promlouval k zástupům o svědomí. Nahlédněme do jeho rukopisných poznámek a v nich obsažených myšlenek. V něčem se (hodně!) mýlil, protože vycházel ze svérázného pojetí světa. Ale v lecčem nám i dnes nabízí inspiraci v moudrosti.
Čapkův sál
Unitaria
Anenská 5, Praha 1
POU


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

© 2005 - 2016 NSČU