cena ČAPKA - oceněné osobnosti 2022

Ve stém roce existence naší organizace založila NSČU ocenění ČAPKA, které je každoročně udělováno u příležitosti slavnosti Sdílení světla osobnostem se zásluhami o rozvoj českého unitářství a za jednání v duchu principů, k jejichž naplňování jsme se zavázali.
Chceme rok co rok hledat a vyzdvihovat inspirativní osobnosti mezi námi. Za tu dobu, co unitáři v českých zemích působí, je s námi spojeno mnoho lidí, jimž by právem patřilo veřejně vyslovené ocenění. Na jejich navrhování se od roku 2022 aktivně podílejí naše obce, laureáty pro konkrétní rok pak z navržených vybírá ústřední správní sbor.
 
Ocenění v roce 2022
 
osobnost českého unitářství in memoriam
Jaroslav Stahl
Narodil se v Orlických horách v září 1872, ovšem kvůli práci se přestěhoval do Prahy, kde se roku 1923 poznal s Čapkem. Za člena Svobodného bratrství se přihlásil 1925, ale zapojovat se do vedení jako vysoký ministerský úředník nemohl, a to až do roku 1934, kdy šel do výslužby. V době hospodářské krize se velmi se zasadil o záchranu domů v Karlově a Anenské. Poté, co Čapka zatkli, nebál se převzít vedení časopisu Cesty a cíle a později vedl i Cesty světla, až do jejich zániku v roce 1951. A když několik měsíců poté odstoupil tehdejší předseda ÚSS Emanuel Jirák, nebylo Jaroslavu Stahlovi zatěžko ujmout v této nebezpečné době se i předsednictví NSČU. Zemřel 30. dubna 1955.

osobnost českého unitářství
Ladislav Pivec
Dlouholetý člen NSČU, který začal navštěvovat Unitarii již ve svém dětském věku a zažil významné unitářské osobnosti jako např. N. F. Čapka a K. Hašpla. Mezi lety 1994-2005 působil jako předseda správního sboru NSČU. V roce 1995 se stal sekretářem Akademického hodnotitelského grémia v Kanceláři Akademie věd ČR a vedoucím pracovníkem kongresové skupiny sekretariátu zahraničního odboru. Pro české unitáře složil hudbu nebo napsal slova k více než třem desítkám písní, z nichž většina je dnes zařazena v novém zpěvníku Cestou světla. Zemřel v roce 2022.

 
Vladimír Ventruba
Bratr Vladimír Ventruba se narodil v roce 1931. Byl letitým knihovníkem a archivářem brněnské obce. Jeho zásluhou mají brněnští unitáři bohatou knihovnu, plnou především duchovní literatury, ale i knih týkajících se zdravovědy, beletrie, poezie a dalších oblastí. Pocházel z tradiční unitářské brněnské rodiny Ventrubových a byl po desetiletí oporou své obce. Zemřel v roce 2022.
 
 
 
 
osobnost se zásluhami o rozvoj českého unitářství in memoriam
Joe Ben-David
Narodil se v březnu 1920 v Praze, do židovské rodiny. Od roku 1937 až do svého útěku do Palestiny v roce 1939 byl aktivním členem pražské unitářské mládeže. V roce 1972, když už žil v USA, založil Humanistickou církev inspirovanou myšlenkami N. F. Čapka. Po roce 1991 byl českým unitářům velkou oporou v boji proti nekalým praktikám superintendenta Vladimíra Strejčka.
 
 
 
 
osobnost se zásluhami o rozvoj českého unitářství
Ashley Hills
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

© 2005 - 2016 NSČU