aktuality z nsču

 

Prohlášení NSČU k tragické události na univerzitě v Praze
 
Jako vedení NSČU jsme těžce otřeseni událostí na pražské Filozofické fakultě. Být svědky takto brutálního a krutého činu je pro nás extrémně traumatizující. Následky tohoto činu si poneseme jako česká společnost dlouho, a jako čeští unitáři, společenství hlásící se toleranci, vzájemnému porozumění a pomoci druhým jako k jedněm z nejdůležitějších hodnot, vyslovujeme hlubokou lítost a soucítění se všemi oběťmi tohoto činu i s jejich pozůstalými. Láska, úcta a naděje mají provázet naši lidskou pouť tímto světem – a nyní, ve svátečním čase, všichni, celá česká společnost, čelíme ohromujícímu aktu brutality, který je s tímto v přímém protikladu. Tím více chceme prospět komukoliv, kdo by takovou pomoc mohl potřebovat.
Nabízíme součinnost, pomocné ruce a podporu (psychickou, materiální i dobrovolnickou), lze nás kontaktovat na unitaria@unitaria.cz, nebo se obrátit přímo na kteréhokoli z našich duchovních, případně předsedkyni ústředního správního sboru (kristyna-ledererova@unitaria.cz).
 

------
 
SDÍLENÍ SVĚTLA 2023
Světlo v myšlenkách, slovech a skutcích
 
Milé unitářky, milí unitáři,
Všichni jste srdečně zváni na letošní slavnost Sdílení světla, tentokrát s tématem Světlo v myšlenkách, slovech a skutcích.
Bude se konat v sobotu 2. prosince 2023 od 15:00 v Čapkově sále pražské Unitarie, Anenská 5, Praha 1.
Pokud se chystáte slavnostni zúčastnit, přineste s sebou prosím plochý oblázek, velký asi jako dlaň (cca 10-15 cm dlouhý).
A nezaponeňte, již tradičně bývá součástí slavnosti Ametystová kavárna, benefiční prodej, který organizuje skupina mládeže Unitaria team.
za NSČU s pozdravem,
 
Kristýna Ledererová Kolajová, předsedkyně ústředního správního sboru NSČU


 

© 2005 - 2016 NSČU