aktuality z nsču

 
SDÍLENÍ SVĚTLA 2022
TVŮRČÍ ZRCADLENÍ
 
Milé unitářky, milí unitáři,
Všichni jste srdečně zváni na letošní slavnost Sdílení světla, tentokrát s tématem Tvůrčí zrcadlení.
Bude se konat v sobotu 3. prosince 2022 od 15:00 v Čapkově sále pražské Unitarie, Anenská 5, Praha 1.
Kromě setkání s unitáři z celé NSČU nás čeká například slavnostní předání prvního ročníku ceny Čapka unitářským osobnostem, obnovení Unitářské pomocné služby, tradiční připomenutí členských výročí a završení oslav sto let českého unitářství uložením časové kapsle pro budoucí generace.
za NSČU s pozdravem,
 
Kristýna Ledererová Kolajová, předsedkyně ústředního správního sboru NSČU


UKRAJINA: POMÁHÁME!
AKTUÁLNĚ:
Výtěžek z charitarivního večera Sto paprsků, který se konal v rámci oslav sto let českého unitářství, činil 28 030 Kč. Společně s částkou, která se zatím ve prospěch pomoci Ukrajině sešla na našem transparentním účtu (22 450 Kč), tedy odesíláme prostřednictním organizace Post Bellum na pomoc Ukrajině dalších více než 50 000 Kč!
Všem dárcům děkujeme!
 
Prohlášení ústředního správního sboru:
„Jako Náboženská společnost českých unitářů jednoznačně odsuzujeme ruský vpád na území Ukrajiny, vyzýváme k respektování suverenity tohoto státu a k aktivní pomoci obyvatelům Ukrajiny, kteří se stali obětí cizí agrese. Do této pomoci jsme se jako organizace již sami aktivně zapojili.“
  • Z naší rozpočtové rezervy jsme vyčlenili 50 000 Kč, polovinu věnovali na konto SOS Ukrajina (Člověk v tísni), 10 000 Kč přímo přes Velvyslanectví Ukrajiny v České republice, které zřídilo účet na okamžitou pomoc pro obranu Ukrajiny, zbývající část chceme během dvou týdnů přerozdělit na podporu adresnějších projektů.

  • Protože se množí dotazy našich jednotlivých členů, jak mohou i oni pomoci, vyzýváme v tuto chvíli ideálně k finančním darům, které je možné využít nejpružněji dle aktuálních potřeb, jež se mohou rychle měnit. Peníze lze posílat na transparentní účet NSČU vedený u Fio banky: NSČU: 2000978040/2010 (již nyní je zde 15 000, které plně věnujeme na pomoc Ukrajině), do zprávy pro příjemce prosím uveďte "Ukrajina".
    Peníze lze darovat také přes důvěryhodnou organizaci, například:

Český Červený kříž: Veřejná finanční sbírka na pomoc Červeného kříže Ukrajině,
číslo účtu: 333999/2700, variabilní symbol 1502

Člověk v tísni, SOS Ukrajina, přes dárcovský formulář zde:

Post bellum Paměť národa:
Pomozte Ukrajině s Pamětí národa, účet: 123-6318620207/0100

Chcete-li pomoci materiálně, tedy doporučujeme sledovat facebook ukrajinského velvyslanectví, kde je stále aktualizovaný soupis věcí, které jsou nejvíce potřeba. Zapojit se lze i materiální nebo dobrovolnickou pomocí, všechny druhy pomoci lze nabídnout například zde: www.pomahejukrajine.cz

  • Dále vyzýváme všechny naše obce a skupiny, aby dění na Ukrajině věnovaly jeden ze svých nejbližších programů, kde by symbolicky jakýmkoli způsobem vyjádřily podporu napadené zemi a výtěžek sbírky z něj také využili na pomoc Ukrajině. Na valných shromážděních samozřejmě můžete přijmout vlastní prohlášení k situaci. O svých aktivitách prosím informujte na svých webových stránkách a sociálních sítích, abychom náš postoj mohli navzájem sdílet, veřejně prezentovat a šířit. Budu ráda, když info zašlete také ústředí NSČU – ze stejného důvodu.

  • Jedním z doprovodných programů sněmu bude charitativní večer věnovaný Respektování hodnoty a důstojnosti každého člověka (v sobotu 9. dubna). Celý jeho výtěžek bude rovněž věnován na pomoc Ukrajině.

  • Jediný volný (nezrekonstruovaný) byt v Anenské chceme nabídnout uprchlíkům přes správu uprchlických zařízení ministerstva vnitra (momentálně jsou preferovány hromadná ubytování, 20 a více pokojů).

  • Na intranetu NSČU přibyla v záložce K liturgii sekce Pro Ukrajinu, kde najdete liturgické texty přímo zaměřené na situaci Ukrajiny. 

Pevně věříme, že společná veřejně vyjádřená solidarita a aktivní pomoc co nejvíce institucí, organizací i jednotlivců pomůže Ukrajině ubránit svou samostatnost, na niž má nezpochybnitelné právo!

 


 
SDÍLENÍ SVĚTLA 2021
NÁVRAT SVĚTLA
Všichni unitáři jsou srdečně vítáni! Pokud to epidemiologická opatření dovolí, sejdeme se po dvou letech opět osobně a po třech letech zase v sálech naší pražské Unitarie!
Sobota 4. prosince, v 15:00, v Čapkově sále. Těšíme se na vás!
 
 
 


JDEME DÁL!
Sněm NSČU 2021, konaný 25.-26. září v Brně
 
Sněm včetně doprovodných programů se uskutečnil ve dnech 24.-26. září v Brně. Po roce a půl se konal opět za osobní, nikoli jen virtuální přítomnosti delegátů, což bylo ohromně milé a radostné. Do Brna přijelo 72 % z celkového počtu delegátů. To sice není účast, na jakou jsme z předchozích sněmů zvyklí, ale vezmeme-li v potaz současnou situaci, nebylo to vlastně vůbec špatné. Podstatné bylo, že sněm byl pro všechny body programu usnášeníschopný.
Hotel Orea nám poskytl velmi pohostinné zázemí a také jednací sál i salonek pro doprovodné programy působily moc příjemně a pohodlně.
Téměř všichni delegáti byli na místě již v pátek, kdy večer vystupovala Musica regina, hudební skupina vedená Pavlem Sedlákem, předsedou brněnské obce, a také ThMgr. Milan Klapetek, který se pro nás zamyslel nad tím, jaký smysl a úkol mají liberální náboženské organizace v dnešní době. Oba body programu sklidily mezi delegáty velmi pozitivní ohlas.
Sobotní den jsme pak zahajovali duchovním shromážděním vedeným Petrem Samojským a Janou Raškovou namísto nepřítomného Luďka Pivoňky. Petr jej připravil na téma Jakou stopu chceme ve světě zanechávat a pomyslně i doslova jej provázal 25 metry stuhy potištěné otisky bosých lidských nohou s motivem mandaly ve tvaru slunečnice. (Chceme přece zanechávat slunnou stopu!) Stuha nejprve ze všech stran obmotávala stojan s kalichem, ale po každém prvku shromáždění z ní Petr o kousek víc odmotával a roztahoval ji sálem mezi námi. Na závěr jsme si každý mohli několik kročejů ustřihnout na památku. Byl mezi nimi tištěný a opakovaný název a zároveň motto sněmu: Jdeme dál!
Dopolední jednání bylo věnováno zprávám, rozpočtu a koncepci rozvoje. Po obědě jsme vyrazili do parku při Žabovřeské ulici, kde jsme společně zasadili javor. Byl krásný den! Snad to byl i pro náš strom dobrý začátek na jeho novém stanovišti. Stromu každá obec popřála něco posilujícího a vzkazy na ozdobných dřívkách jsme volně vevázali do jeho zatím malé korunky. Až bude foukat vítr, budou společně vytvářet tichou zvonkohru. Poté jsme se přesunuli do sídla brněnské obce, kde se o nás starali především Pavel Sedlák s Vlaďkou Platovskou. Tím ovšem program zdaleka nekončil, odpoledne a večer nás ještě čekalo schvalování úprav a aktualizací v šesti vnitřních předpisech různých úrovní, prezentace projektů jednotlivých obcí a workshop na téma členství, vedený v párech. Pak už večeře a ti, co ještě měli zvídavost a sílu, vyrazili do nočního Brna. Teplý večer k tomu byl jako stvořený.
Neděle začala opět duchovním shromážděním. Každý jednací den pro nás navíc byly připraveny tištěné Sněmovní noviny. Na programu nedělního jednání byla nejprve hodinová všeobecná diskuse, velice vstřícná, přínosná a podnětná. Po ní následovaly volby nového vedení (předsedkyní byla zvolena K. Ledererová, místopředsedou Š. Mairovský) a workshop na téma Sto let českého unitářství. Po něm následoval ještě společný oběd a loučení.
Byl to opravdu moc podařený sněm! A to nejen díky skvělé atmosféře a hladkému průběhu jednání, ale také tím, že všichni přítomní ukázali, že naše sněmovní heslo "jdeme dál!" berou opravdu vážně.
 

 
ZA SOFIÍ PAVALOU
 
Vzpomínkový obřad věnovaný Sofii můžete sledovat zde:

„Jít cestou unitářské víry pro mě znamená věřit Bohu a člověku v dobrém. Je to snaha poslouchat oslovení, kterým volá transcendentno (to božské), a odpovídat mu. Když věřím, říkám, povídejme si. Dialog s Bohem, nebo rozhovor s bližním člověkem otevírá mnoho sfér, kterými je oděno nebe.“
Karolina Sofia Pavala
 
 
Naše ordinovaná duchovní Karolina Sofia Pavala zemřela náhle, po rychlé a těžké nemoci, v sobotu 12. 6. ráno ve věku pouhých čtyřiceti pěti let. Sofi sloužila nejprve krátce od roku 2014 v naší teplické obci, a poté od ustavení Liberecké obce roku 2015 až dosud v tomto unitářském společenství na severu Čech. Zůstala po ní spousta odvedené práce a prázdné místo v našich srdcích.

 
 

ROZLOUČENÍ S LIVIÍ DVOŘÁKOVOU
NEDĚLE 9. KVĚTNA
 
Dne 25. dubna naše společenství opustila v nedožitých osmdesáti třech letech sestra Livie Dvořáková. Livie byla po řadu desetiletí důležitou oporou českého unitářství, navíc jedna z mála našich členek a členů, která se jako unitářka již narodila.
Z Unitarie s ní odchází nejen výrazná osobnost, ale také přímá čapkovská linie, neboť byla vnučkou Norberta Fabiana Čapka, zakladatele NSČU. Během svého života dále rozvíjela jeho odkaz, stejně jako svých rodičů Bohdany a Karla Hašplových. Všem, kteří jsme ji znali osobně, bylo ctí s ní trávit společné chvíle, všem nám bude citelně chybět!
Každého z vás, kdo byste rádi Livii věnovali společnou vzpomínku a vyjádřili vděčnost za vše, co do našeho kruhu za svůj dlouhý a aktivní život vnesla, zveme na slavnostní vzpomínkový obřad, který uspořádáme v neděli 9. května v 17:00 po Zoomu.

 
Připojit se k němu můžete přes tento odkaz:
 
Během obřadu bude prostor pro osobní vzkaz od všech účastníků. Věřím, že máte pochopení pro to, že volíme tuto formu vzpomínky, ale je to jedna z mála cest, jak umožnit účast na oficiálním rozloučení co největšímu počtu našich členů a příznivců. Podrobnosti zveřejníme včas na webu Unitarie v liště aktualit, případně můžete kontaktovat přímo ústředí, Kristýnu Ledererovou, předsedkyni ÚSS nebo Rev. Petra Samojského z oddělení duchovní správy, rádi vám vše potřebné upřesní.
 
Již nyní můžete zasílat své krátké vzpomínky, přání, rozloučení, poděkování a podobně na e-mail unitaria@unitaria.cz. Všechny je zařadíme do připravovaného obřadu!

 
 
 

VÝZVA ÚSTŘEDNÍHO SPRÁVNÍHO SBORU NSČU
K OBCÍM I ČLENŮM
Milí přátelé,
se znepokojením sledujeme vývoj situace s pandemií covidu-19, zhoršení nálad ve společnosti ve srovnání s jarními měsíci a názorové rozdělení české společnosti v souvislosti s přístupem k opatřením proti covidu-19 a plánovanou vakcinací. Vzhledem k tomu podporujeme:
- veškeré snahy o zmírnění napětí ve společnosti,
- zdravé aktivity vedoucí k harmonizaci duševního zdraví,
- a spirituální přístup k řešení problémů.
Upřednostňujeme empatickou pomoc seniorům (například zapojení se do iniciativy „Ježíškova vnoučata“ a podobně), sociálně slabým rodinám (jako jsou například sbírky pro potravinovou banku, rozvoz potravin a další) a jiným znevýhodněným skupinám.
ÚSS 6. 12. 2020
 
Vedení NSČU v této souvislosti vypisuje pro rok 2021 novou prioritní oblast: Pomoc znevýhodněným a sociálně slabým osobám a skupinám, ohroženým důsledky koronavirové epidemie, v níž bude pro rok 2021 možné podat žádost o grant za zvýhodněných podmínek.
Prosíme všechny naše obce i členy, aby uvážili, zda mohou, ať již jednotlivě, nebo jako společenství, nějakým způsobem přispět ke zmírnění negativních dopadů této epidemie.
Každá, i jakkoli drobná pomoc je cenná!
 

 
SDÍLENÍ SVĚTLA 2020
5. prosince od 17:00
 
 
Milí přátelé,
letošní slavnost Sdílení světla bohužel nemůžeme uspořádat jako osobní setkání, ale konat se bude! Ke společnému shromáždění využijeme konferenční program Zoom (odkaz, kterým se přihlásíte, je uveden níže a všechny podrobné informace včetně tohoto odkazu vám ještě včas písemně zašleme). Program Zoom se osvědčil již při červnových čapkovských slavnostech a také v rámci našeho sněmu v září.


Již nyní jste tedy všichni srdečně zváni, abyste se ke Sdílení světla připojili – jednoduše přes své počítače nebo mobilní telefony. V dnešní době je možnost každého takového posilujícího setkání důležitá, cenná – a vzácná. Mějte tedy prosím na paměti (anebo rovnou v diáři), že Sdílení světla proběhne v sobotu 5. prosince v podvečer. Jeho jádro bude věnováno připomenutí o osobnosti N. F. Čapka. Pozvánku samozřejmě dostane ještě každý z členů osobně poštou, a to včetně pokynů, jak se přihlásit.
Těšit se můžete na setkání s unitáři z celé NSČU i na tradiční připomenutí členských výročí, zajímavé příběhy a společné rituály!
 
 
 

 
AKTUÁLNÍ PŘEHLED AKTIVIT NSČU A OBCÍ,
KTERÉ PROBÍHAJÍ I V NOUZOVÉM STAVU

Milí přátelé,
na této stránce najdete aktuální přehled aktivit, které NSČU, naše obce i skupiny stále pravidelně provozují, navzdory tomu, že se dočasně nemůžeme shromažďovat.
 
POSPOLU
Pospolu – každý den nový text, zamyšlení a povzbuzení od jednoho z členů našeho duchovního kolegia najdete zde:

 

CHVÍLE SDÍLENÉ LASKAVOSTI

Rádi bychom vás všechny čistým a pokorným srdcem pozvali ke společně prožité modlitbě. Každý den ve 22 hodin se alespoň na dálku setkáme v okamžiku sdílené laskavosti.
Čas, který se právě otevřel, nám nabízí zcela jinou dimenzi duchovního sdílení a konání. Každou laskavou duchovní pohnutkou utváříme naši společnou budoucnost! Sdílená modlitba má mohutný energetický potenciál! V posledních dnech jsme jako lidstvo dospěli do jednoho z klíčových momentů v naší novodobé historii. Ocitáme se na prahu nové etapy našeho kulturního, společenského a spirituálního vývoje. Přihlasme se tímto způsobem společně k zodpovědnosti za vzájemnou nadčasovou laskavost!
    Těšíme se na společná setkávání,
duchovní NSČU

NAŠE OBCE A SKUPINY
IUCP
Interaktivní shromáždění vždy v sobotu po Zoomu, každý den je členům posílán krátký inspirativní text. Přehled programů najdete zde:

POU
    duchovní shromáždění
Pražská Unitarie nabízí svá nedělní shromáždění po internetu. K tomu účelu byla vytvořena samostatná stránka na našem webu – najdete ji v menu „Shromáždění“ jako druhou v pořadí, anebo přímo na tomto odkazu – vždy v neděli v 10:30.
Účast je zcela anonymní a není třeba se nijak přihlašovat.
Pod obrazovkou přenosu najdete odkaz na diskuzi v programu Zoom, které se po shromáždění také můžete zúčastnit. Tam ovšem již jste rozlišeni jménem, které zadáte.

OŠS
    NaKafe!
V této krizové době se nám může hodit náš nový program s výstižným názvem NaKafe. Jako většina našich programů, i zde se jedná o způsob, jak být v kontaktu napříč velkým vzdálenostem mezi námi. Čili můžeme se sejít tak jako lidé v jednom městě na kafe (nebo při nápoji dle vlastního výběru, anebo samozřejmě i zcela bez nápoje), a to z tepla svého domova. Podrobnosti i informace k přihlášení najdete zde:
    Slovo na cestu
Zveme na naše pravidelná nedělní shromáždění. Na této stránce najdete vždy v neděli dopoledne promluvu zvoucí k zamyšlení.
Tam také můžete také sdílet svůj názor a inspirovat ostatní.
    Kompas na cestu
Obec Širšího společenství nabízí inspiraci pro každý den, a to doslova. Každý den totiž dostanete emailovou zprávu s krátkým textem, inspirativní fotografií a několika podnětnými otázkami. Přihlásit se může kdokoliv, projekt je zcela otevřený. Stačí k tomu jen přihlásit se k odběru na další stránce.
 
LOU
    Úterníčkova audiokavárna
V dnešní složité době, kdy se nemůžeme setkávat při našich pravidelných úterních shromážděních, bychom vás rádi s našim Úterníčkem pozvali do jeho audiokavárničky na něco milého, laskavého a dobrého. Každý týden pro vás připravíme nějaký drobný audiozákusek, pro chvíli zamyšlení a dobrou náladu.
www.unitaria-liberec.cz/duchovni/uternickova-audiokavarna/

OUT
Nabídku programů obce, které můžete všichni nově využívat na dálku on-line, nově rozšiřují:
1) Blog duchovního
2) Audionahrávky promluv pro shromáždění

OUB

OUP

 CESTOU SVOBODY
OHLÉDNUTÍ ZA SLAVNOSTÍ SDÍLENÍ SVĚTLA 2019
 

Letošní slavnost Sdílení světla se výjimečně konala mimo Unitarii. Kvůli rekonstrukci našich sálů jsme využili krásný historický mázhaus sídla Národního památkového ústavu, který je navíc doslova za rohem od Unitarie. Takže jsme vlastně byli skoro jako doma. Pravda, měli jsme trochu obavy, jak v se v počtu přesně šedesáti účastníků do menšího sálu vejdeme, ale nakonec i díky ochotě všech zúčastněných se uskromnit a vyjít si vstříc se to podařilo. Byla to moc hezká akce s dvouapůlhodinovým programem, který hudbou skvěle doprovázela Musica regina, soubor volně spjatý s naší brněnskou obcí.

Již tradičním prvním akcentem tohoto podvečera se stalo připomenutí členských i duchovenských výročí.
Hlavním tématem pak bylo připomenutí významu svobody, a to zejména ve dvou polohách. Jednak výročí třiceti let, co uplynuly od sametové revoluce, jednak připomenutí odkazu všech lidí, kteří neváhali kdy za svobodu bojovat a třeba i nasadit život.
V průběhu večera události listopadu 1989 a vnímání svobody ve svých promluvách vyzdvihli naši duchovní, kteří již v té době byli ve službě našemu společenství, Jarmila Plotěná a Petr Samojský, a pak také Livie Dvořáková, členka tehdejšího ústředního správního sboru.
Středobodem programu pak bylo slavnostní uvítání nové knihy nakladatelství Unitaria Vzdorovali nacistům: Sharpovi a jejich válka. Je to autentický životní příběh amerického manželského páru, unitářského duchovního a jeho ženy, kteří se v roce 1939 dobrovolně vydali zachraňovat lidské životy do tehdejšího nacisty okupovaného Československa. Kdo si na slavnosti knihu koupil, mohl zároveň přispět na nocleženku pro lidi bez domova.
Naše unitářské pojetí svobody, jednotu v různosti a důležitost každého z nás pro společné dílo, jsme oslavili rituálem Sdílení světla, tentokrát zastoupeného prosvícenými skleněnými paprsky vycházejícími symbolicky na všechny strany od hořícího kalicha. Duchovní, kteří se slavnosti zúčastnili, napsali společně litanii za svobodu, kterou jsme pak specifickou formou responzivního čtení všichni četli. Připomněli jsme si i význam francouzské revoluce v prosazování ideálu svobody, rovnosti a bratrství a využili inspirace tehdy zasazovanými stromy svobody pro vytvoření společného poselství svobody. Dvacet dva lístků osiky ve stromovém věnci zůstane hmatatelnou vzpomínkou na tento milý čas sdílený společně.


SNĚM VZÁJEMNÉHO POROZUMĚNÍ
NSČU
TEPLICE 26.-28. DUBNA 2019
 
Ve dnech 26. až 28. dubna se v Teplicích v hotelu Panorama konal celorepublikový unitářský sněm. Nesl tentokrát název Sněm vzájemného porozumění a byl mimo jiné sněmem volebním. Pro další dva roky byli v dosavadních funkcích předsedkyně a místopředsedy ústředního správního sboru potvrzeni Kristýna Ledererová Kolajová a Ondřej Svatoš. Výsledkem jednání je také aktualizace stanov a společným dílem delegátů pak zasazení stromu vzájemného porozumění na okraj teplického parku Třešňovka. V závěru prvního jednacího dne jsme rovněž pokřtili novou knihu nakladatelství Unitaria - Hovory k Bohu a k člověku, což je výbor z díla významné bývalé členky Marie Mildorfové. Součástí nepovinného programu byla i návštěva prostor teplické Unitarie, kterými nás ochotně provedli místní členové.
 
Skvělým nadstavbovým programem byla páteční přednáška významného hosta Ingy Brandes, prezidentky německých unitářů a zároveň úřadující prezidentky ICUU. Inga nejen svým projevem, ale i účastí na dalších programech náš sněm velmi obohatila.
 
Během sněmu se dále uskutečnil workshop k přípravě koncepce rozvoje NSČU a inspirativní diskuse k tematice slavnosti Sdílení světla. Prostor dostaly také všechny obce pro prezentaci svých zajímavých projektů a aktivit. Nechyběla ani ranní duchovní shromáždění, první vedené Rev. V. Krejčím, druhé Rev. P. Samojským, jež je připravil ve spolupráci se všemi přítomnými studenty modulu N naší Unitářské akademie.
 
 
 
Na sněmu jsme též přijali několik prohlášení a závazků:
1.
Čeští unitáři v dnešní době polarizace společnosti a sociálních bublin podporují široký a vstřícný společenský dialog. Navazují tím na téměř stoletou tradici reprezentovanou naším zakladatelem N. F. Čapkem, nebo později například Milošem Mikotou. Princip tolerance nás zavazuje k porozumění a k podpoře pozitivních duchovních a společenských proudů, působících pro mravní a duchovní pozvednutí společnosti.
2.
Jako čeští unitáři se chceme veřejně přihlásit ke společné zodpovědnosti za prostředí, v němž žijeme, a zavázat se ke zlepšování naší péče o ně.
V souladu s naší tradicí i principy, jimž se řídíme a které zahrnují také úctu k životu a přírodě, je naše společenství připraveno věnovat více pozornosti Zemi, chránit ji, jak nejlépe dovedeme, a postupně snižovat ekologickou stopu, kterou na planetě, jež je naším společným domovem, zanecháváme.
Jsme si vědomi, že jsme jen dočasnými správci nepřeberného bohatství Země, že je sdílíme nejen se všemi ostatními lidmi, ale i se všemi živoucími organismy, a že je naším úkolem předávat jej budoucím generacím tak, aby i jim mohla Země být dobrým domovem. Plnění tohoto závazku budeme v následujícím roce věnovat část našich společných programů a aktivit.
Symbolicky jsme začali již společným zasazením stromu u příležitosti konání tohoto Sněmu vzájemného porozumění, o nějž budeme nadále pečovat a jež bude živoucím svědectvím tohoto závazku.
3.
Kulturní dědictví je nesmírně křehké a stačí málo, aby cenné doklady lidského tvůrčího ducha, k jejichž odkazu se vztahujeme a z nichž na své cestě čerpáme, nenávratně zmizely. Odsuzujeme ničení uměleckých děl ve jménu jakékoli víry, například nedávné bezohledné ničení sakrálních i světských památek samozvaným Islámským státem, a nejsou nám lhostejné žádné ztráty na kulturních hodnotách, ať již světového významu, nebo důležitých třeba jen v rámci regionu či malé komunity.
Tento postoj dokládáme a nadále chceme dokazovat i činy, proto jsme ve jménu našeho letošního Sněmu vzájemného porozumění napříč členskou základnou, obcemi i našimi příznivci uspořádali sbírku na obnovu katedrály Notre-Dame, nedávno poničené tragickým požárem, a v rámci respektu k hodnotě všech drobnějších památek již několik let věnujeme a také do budoucna budeme věnovat velkou pozornost, péči i potřebné finanční zdroje citlivé obnově našich historických budov v centru Prahy, abychom uchovali jejich hodnotu, původnost a jedinečný význam pro dané místo.
4.
Mezinárodní asociace pro náboženskou svobodu (IARF) – organizace s celosvětovou působností, jejíž je NSČU dlouholetým členem – vydala v polovině dubna tohoto roku po zasedání své správní rady v Tokiu prohlášení s novou vizí pro budoucnost.
Soustředit se chce zejména na pět základních cílů: 1) podporovat náboženství, která jsou ve společnosti menšinová a utlačovaná, 2) aktivně pracovat s mládeží a vést ji k respektování všech náboženských proudů, 3) hájit i nadále právo na svobodu vyznání a šířit povědomí o tom, jaké povinnosti a zodpovědnosti prosazování tohoto práva obnáší, 4) efektivněji využívat zastoupení IARF v OSN a Evropském parlamentu k šíření myšlenek a cílů, jež IAFR zastává a 5) spolupracovat a budovat dobré vztahy s každou organizací, jíž není lhostejný svobodomyslný a otevřený přístup k náboženství, a dál vést mezináboženský dialog.
Čeští unitáři jednoznačně podporují IARF v její záslužné práci a hodlají v následujícím roce přispívat k jejich plnění.
5.
NSČU vítá Poslaneckou sněmovnou projednávaný návrh zákona, který v případě přijetí umožní také církvím a náboženským společnostem oddávat stejnopohlavní páry. Čeští unitáři se vždy stavěli proti všem formám diskriminace včetně diskriminace na základě sexuální orientace, a dosavadní právní úpravu registrovaného partnerství, jehož uzavření je možno pouze na úřadech a nemůže být prováděno duchovními církví a náboženských společností proto považují za nesprávnou. Změna, která i unitářským duchovním na základě jejich uvážení umožní stvrzovat vstup do partnerství i osobám stejného pohlaví je proto vnímána jako krok správným směrem.
 
 
 
 
 
Autory fotografií jsou: K. Ledererová Kolajová, Ondřej Svatoš, Alexandr Tichý.
 

POMOC PRO KATEDRÁLU NOTRE-DAME
 
 
Milí unitáři, představitelé a zástupci našich obcí, milí příznivci naší náboženské společnosti, vážení přátelé!
Pokud vás také zasáhla zpráva o tragickém požáru katedrály Notre-dame, která patří ke klenotům našeho společného kulturního dědictví, a chtěli byste pomoci, byť třeba jen symbolicky, s její obnovou, rozhodli jsme se nabídnout vám k tomu příležitost a dát pro tento účel k dispozici transparentní účet NSČU vedený u Fio banky (2000978040/2010).
 
Na něj můžete ode dneška do konce dubna přispívat na její záchranu. Pohyb na účtu lze veřejně prohlížet z webové stránky Fio banky (www.fio.cz/bankovni-sluzby/bankovni-ucty/transparentni-ucet) po zadání čísla účtu a jména naší společnosti. Peníze poté za NSČU převedeme na konto mezinárodní sbírky, kterou bezprostředně po požáru vyhlásil francouzský prezident Emmanuel Macron. Děkujeme předem vám všem, kteří se rozhodnete tuto akci podpořit, a děkujeme také za šíření této informace dál.
Do zprávy pro příjemce prosím uvádějte Notre-dame.

Za Náboženskou společnost českých unitářů
Kristýna Ledererová Kolajová
Předsedkyně ústředního správního sboru
 

pozvánka na slavnost
 
SDÍLENÍ SVĚTLA 2018
 
-----------------
 

 
Tvůrčí sněm NSČU
6. až 8. dubna 2018
Havlíčkův Brod
 
Poselství Tvůrčího sněmu NSČU 2018
Letos v Evropě slavíme výročí 450 let svobody náboženství. Jako čeští unitáři chceme v této souvislosti poukázat na to, že základní unitářské hodnoty svobody, tolerance a rozumu jsou stále potřebné a aktuální. Proto na toto historické dědictví vědomě a záměrně navazujeme a jsme odhodláni je i nadále šířit a posilovat. Zároveň chceme toto významné jubileum oslavit se všemi, kdo se hlásí k svobodomyslné duchovní tradici unitářské víry.
Téměř pět set let otevřeného respektování plurality názorů a důrazu na toleranci a snášenlivost představuje velký závazek nejen pro unitáře, ale pro celou společnost. Výročí se vztahuje k historicky prvnímu náboženskému tolerančnímu patentu v Evropě – takzvaného Ediktu z Tordy – který vydal 28. ledna 1568 uherský král a sedmihradský kníže Jan Zikmund Zápolský. Edikt zaručoval všem obyvatelům Sedmihradského knížectví právo na svobodný výběr příslušnosti k víře mezi čtyřmi státem uznanými náboženskými směry včetně unitářství. Byla to na svou dobu nevídaná možnost uplatnění určitého práva na sebeurčení každého člověka, která položila základy přístupu novodobé společnosti k náboženským otázkám.
 Vnímání náboženské svobody v České republice
Anketa
Otázky:
1. Existuje podle Vás v České republice svoboda náboženského přesvědčení?
2. Pokud ano, měla by mít náboženská svoboda také svoje přesně definované hranice?
Jak by měly takové hranice vypadat?
3. Jak vaše společenství konkrétně přispívá k rozvoji náboženské svobody v České republice?

Církev československá husitská
Filip Sedlák, jáhen Církve československé husitské, student Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy
1. Ano.
2. V našem prostoru definuje hranice náboženské svobody Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, článek 9. Náboženská svoboda tak může být omezována pouze v zájmu „veřejné bezpečnosti, ochrany veřejného pořádku, zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod jiných“. Myslím, že užší vymezení je v současném globalizovaném, multikulturním a multireligiozním světě nereálné.
3. Pro Církev československou husitskou, která si od svého počátku vytyčila svobodu svědomí jako svou stěžejní zásadu, je příznačný důraz na náboženskou svobodu jednotlivce uvnitř i vně církve. Neboť jsme přesvědčeni, že k pravdě může člověk dojít pouze svobodným hledáním a rozhodnutím. To však nijak neumenšuje vlastní přesvědčení o pravdivosti křesťanské víry.
Naše společenství vinohradské náboženské obce se sice neangažuje v žádné konkrétní iniciativě za rozvoj náboženské svobody, přesto si myslím, že k jejímu rozvoji druhotně přispívají například naše přednáškové i diskuzní večery, kde dostává prostor široká paleta názorů a postojů.
 
Hare krišna
člen hnutí
1. Jako praktikující věřící v hnutí Hare Krišna, aktivně působící kazatel a učitel, mohu upřímně říci, že v naší zemi cítím velký prostor pro naše duchovní činnosti.
Jsme v České republice registrované náboženství a to nám velmi pomáhá v našich misionářských aktivitách. Z úřední sféry jsem za více než deset let kazatelské práce nepocítil nějaké velké omezování. Jistě je to dáno do značné míry tím, že způsob prezentace naší kultury je plně v souladu se zákony této země. Je zde pár výjimek, kdy nemůžeme plně uplatnit některé aspekty našeho učení, ale jedná se o lidmi všeobecně zapomenuté nebo nepřijímané zvyky, které se dále ani nesnažíme úředně legalizovat. Vláda védských dob, z kterých vychází naše učení, byla monarchistická, a proto se mnoho otázek včetně duchovních řešilo zcela odlišným způsobem.
Politické uzpůsobení dnešních Čech je v mnohém jiné. Díky toleranci a nemilitantní mu způsobu praktikování naší víry přijímáme jako vyznavači tohoto směru všechny oficiálně ustanovené zákony a pravidla dané země, i za cenu toho, že v jistých ohledech bude původní učení kompromitováno. Většina z nás jsou beztak lidé narození v moderní době se všemi jejími aspekty, a proto by dokonce přísná aplikace některých aspektů původního učení nebyla možná jak na individuální, tak na společenské bázi.
Samozřejmě jsou zde rozličné přístupy podle oblasti historie a místních lidí. Vždy se někde najde úředník nebo policista, většinou bez základního poznání o našem učení, který se snaží brzdit, napadat, nebo někdy i trestat aktivity spojené s naším vyznáním. Ve většině případů jsme ale byli úspěšní, pokud jsme se oficiálně dožadovali určitého práva na způsob prezentace vlastní víry. Spíše by se dalo říci, že jak ve veřejné sféře, tak i v té úřední máme prostor, který se v budoucnosti bude dát dobře využít. Opět je to do velké míry dáno přitažlivými aspekty prezentace našeho vyznání (jídlo, hudba, zemědělství…).
2. Nepsaný zákon říká, že svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. Tato otázka je úzce spjatá s historií a zákony konkrétního státu. V České republice je dána možnost prezentovat aspekty určitého učení a po oficiálním schválení být zaregistrován jako církev. V dnešní době se čím dál častěji objevují změny zákona vyplývající z náboženského chování, které je nepřijatelné. To je z velké části způsobeno nevhodným způsobem prezentace na straně věřících, na straně druhé nedostatečnou vzdělaností většinových obyvatel a organizací jejich úředního aparátu. Mnohdy se stalo a může se stávat, že náboženské smýšlení změní i politickou strukturu a začne mít dokonce převažující vliv na vývoj země. Toho se v Česku nemusíme obávat. Společně s Holandskem patříme mezi nejvíce ateistické státy Evropy. Upřímně, kdyby lídři duchovních směrů dostali neomezenou moc, mnoho věcí by se radikálně změnilo. Nikdy v historii nebylo náboženství zcela odpojené od politiky. A pokud se náboženství v politice prosadí, bude to znamenat vždy výrazné změny. Bez ohledu na to, které náboženství to bude. Dá se tedy konstatovat, že náboženská nezaujatost dnešní české politické scény dává dostatečný prostor pro svobodu náboženského vyznání.
3. Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny není v České republice politicky angažovaná a ani ze strany jejích individuálních členů nejsou zásadní snahy o to něco měnit v legislativě. Hnutí Hare Krišna široce propaguje svoje učení rozličnými kulturními způsoby, tím dává veřejnosti možnost dobrovolně přijmout hlubší existencionální otázky. Lidé, kteří pochopí tyto vznešené principy a aplikují je do svého života, mohou být velkou silou, která ovlivní svobodu ducha. Příkladem může být velký rozmach vegetariánství na celém světě. Ten dnes ovlivňuje nejen společenský a ekonomický systém, ale také ten úřední a duchovní – například vegetariánství zaváděné do mateřských a základních škol. Pokud tedy v budoucnu budou patrné změny v oblasti náboženského vývoje, nepřijdou z vrchu, ale zespod.

Rodná víra
Vítoslav
1. Ano a jsem přesvědčen o tom, že je na velmi vysoké úrovni. Já osobně jako člověk praktikující minoritní náboženství jsem se nikdy s problémy nesetkal, ani (pokud je mi známo) nikdo další z našeho společenství.
2. Samozřejmě i zde platí známý výrok Johna Stuarta Milla, že svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. Žádné náboženství nesmí narušovat práva jiných lidí a omezovat je v jejich životech, zde je jasná hranice. Podmínkou náboženské svobody je sekulární stát. To ale může fungovat jen za podmínky, že všechna přítomná náboženství sekulárnost respektují, nečiní si nároky na kontrolu politické moci a na celospolečenskou dominanci. Jinými slovy, jen ten, kdo uznává právo na náboženskou svobodu jiných lidí, má právo na svou vlastní náboženskou svobodu.
3. Tak, že ji v praxi uplatňuje.

Česká pohanská společnost
Filip Airis Kubín, předseda společnosti
1. Ano, leč samozřejmě je vždy co vylepšovat. Dobrým příkladem je například, že právní řád České republiky jasně rozděluje velká i malá náboženství a jasně určuje, kdo smí a nesmí státem uznávaně oddávat. Což je podle mě zbytečné ušlapávání svobody jedněch a naopak vyzdvihování druhých. Pohanský pár například nemůže být oficiálně sezdán podle svého srdce, touhy a individuality v rámci pohanských tradic a s pohanskými duchovními, protože díky svobodě je jejich novodobě obrozená víra pro státní právo neadekvátně mladá, nemá tolik souvěrců a strukturálně nezapadá do norem definovaných pro církve. Na druhou stranu velká náboženství mohou oficiálně oddávat, a to i když takové právo je kromě státních institucí zakázáno komukoliv dalšímu pod nebem. Ani občanská sdružení, ani nikdo jiný, kdo by si zaplatil například státem potřebnou registraci, toto právo nesmí mít. Je otázka, nakolik je tento přístup adekvátní pro 21. století. Teď, v čase úcty k individualitě a svobodě jedince, kdy má záležet na tom, jak pár sám chce být sezdán a za jakých okolností, a nemá záležet na jeho příslušnosti k určité sociální skupině či velikosti dané sociální skupiny. Jako tomu bývalo v naší historii. Samozřejmě pak je tu otázka sociálního odsouzení, pokud člověk žije ve víře, která je v jeho krajině nestandardní, ale to už je normální problém lidstva jako takového po celém světě a zároveň výzva pro každého průkopníka nového filozofického či myšlenkového směru lidské seberealizace – nejen náboženství. Darwin to také na začátku neměl jednoduché.
2. Osobně myslím, že náboženská svoboda jednoho směru by neměla být vyzdvihována či ponižována nad rámec jiných filozofických či myšlenkových směrů, které dokáže lidstvo ze své spirituality vyprodukovat. Vzájemně by všechny měly být pod ochranou stejně, ale jen pod podmínkou, že své zastánce nepřivádějí k sebedestrukci či neohrožují okolí. Víry by měly mít stejná práva jako jakákoliv jiná neohrožující lidská hnutí a organizace. Jsem totiž zastánce názoru, že každ&yac

 

© 2005 - 2016 NSČU