aktuality z nsču

Sněm NSČU 2024
Směřování srdce - nejsme tady sami
 
Čeští unitáři na sněmu vyzvali k akceptaci manželství pro všechny páry. Chtějí také pomoci posilovat toleranci a důvěru mezi lidmi.
 
Chceme, aby v naší republice žili lidé ve společnosti založené na rovných právech a vzájemném respektu. Jsme si jistí, že stát nemá rozdělovat občany na dvě kategorie. Na tomto postoji se shodli čeští unitáři během celorepublikového sněmu, který proběhl v Ostravě 13. a 14. dubna 2024. Připravují také unitářské dny pohostinnosti a naslouchání druhým.
 
Jako této náboženské společnosti věří, že současné právní postavení LGBTQ+ párů v České republice je diskriminační a ztěžuje jim každodenní život. Chtějí žít ve společnosti založené na rovných právech a vzájemném respektu, která neprovádí rozdělení občanů na dvě kategorie. Sdělení, které bylo adresováno senátorům a poslancům Parlamentu České republiky, vyzývá k akceptaci manželství pro všechny páry bez ohledu na jejich sexuální orientaci či genderovou identitu. Unitáři se domnívají, že akceptace manželství pro všechny páry nejen zvýší kvalitu života těchto párů a jejich rodin, ale také přispěje k většímu pocitu přijetí a bezpečí pro LGBTQ+ členy naší společnosti a jejich blízké.

Unitářský sněm se konal v Ostravě, kde dlouhodobě působí jedna z osmi unitářských obcí. V dalším usnesení NSČU (Náboženská společnost českých unitářů) mimo jiné zdůrazňuje také své poslání spojovat společnost a vytvářet mosty porozumění, tolerance a důvěry mezi lidmi.

Sněm se také shodl na obohacení svého liturgického roku o nový typ společné slavnosti, nazvaný Unitářské dny pohostinnosti a naslouchání druhým. Každá obec nebo skupina členů NSČU má možnost zapojit se a otevřít dveře svého společenství sousedům i náhodným kolemjdoucím, pozvat je jako hosty, připravit pro ně občerstvení a věnovat jim čas a příležitost k setkání.


 
Prohlášení NSČU k tragické události na univerzitě v Praze
 
Jako vedení NSČU jsme těžce otřeseni událostí na pražské Filozofické fakultě. Být svědky takto brutálního a krutého činu je pro nás extrémně traumatizující. Následky tohoto činu si poneseme jako česká společnost dlouho, a jako čeští unitáři, společenství hlásící se toleranci, vzájemnému porozumění a pomoci druhým jako k jedněm z nejdůležitějších hodnot, vyslovujeme hlubokou lítost a soucítění se všemi oběťmi tohoto činu i s jejich pozůstalými. Láska, úcta a naděje mají provázet naši lidskou pouť tímto světem – a nyní, ve svátečním čase, všichni, celá česká společnost, čelíme ohromujícímu aktu brutality, který je s tímto v přímém protikladu. Tím více chceme prospět komukoliv, kdo by takovou pomoc mohl potřebovat.
Nabízíme součinnost, pomocné ruce a podporu (psychickou, materiální i dobrovolnickou), lze nás kontaktovat na unitaria@unitaria.cz, nebo se obrátit přímo na kteréhokoli z našich duchovních, případně předsedkyni ústředního správního sboru (kristyna-ledererova@unitaria.cz).
 

------
 
SDÍLENÍ SVĚTLA 2023
Světlo v myšlenkách, slovech a skutcích
 
Milé unitářky, milí unitáři,
Všichni jste srdečně zváni na letošní slavnost Sdílení světla, tentokrát s tématem Světlo v myšlenkách, slovech a skutcích.
Bude se konat v sobotu 2. prosince 2023 od 15:00 v Čapkově sále pražské Unitarie, Anenská 5, Praha 1.
Pokud se chystáte slavnostni zúčastnit, přineste s sebou prosím plochý oblázek, velký asi jako dlaň (cca 10-15 cm dlouhý).
A nezaponeňte, již tradičně bývá součástí slavnosti Ametystová kavárna, benefiční prodej, který organizuje skupina mládeže Unitaria team.
za NSČU s pozdravem,
 
Kristýna Ledererová Kolajová, předsedkyně ústředního správního sboru NSČU


 

© 2005 - 2016 NSČU