duchovenské služby

Jako unitáři chceme ve svých obcích vytvářet duchovní domov pro své členy a přátele. Nezbytnou částí takového domova musí být poskytování péče a pomoci, což obvykle probíhá přirozenou cestou jako důsledek vztahů, které lidé v našem duchovním společenství mezi sebou vytvářejí.

Poskytování péče a pomoci je ovšem také disciplína založená na záměrném úsilí, a v neposlední řadě i odbornosti. Toho jsme si v našem společenství vědomi a proto se snažíme nabízet našim členům a přátelům takové služby, které jsou jim k dispozici v čase těžkostí nebo radostí.

Duchovenské služby jsou poskytovány buď samotnými členy obce nebo našimi duchovními. Ve skutečnosti jsou samozřejmě tyto dvě části propojeny a duchovní jsou v úzkém kontaktu s každým aktivním členem obce, ať už se to týká oblasti vzájemné pomoci nebo jiné.

Duchovní jsou k dispozici členům mimo jiné i k poradenství v době životních těžkostí či řešení otázek nebo k poradenství předmanželskému. Zajistí rovněž obřad uvítání dítěte, slavnost zasnoubení, svatební obřad, slavnost obnovení manželského slibu, smuteční a vzpomínkové obřady, a podobně. V unitářské tradici duchovní není víc, než běžný člověk; nezastupuje Boha, jak to je v některých církvích, nejsou mu dány zvláštní privilégia, plynoucí z duchovenského postavení. Unitářští duchovní se mohou ženit a vdávat, jsou zkrátka "normálními smrtelníky". Naproti tomu musí však podstoupit specializovanou přípravu duchovenského studia a praxe, aby skutečně mohli sloužit těm, kteří v ně vloží svou důvěru.

 

© 2005 - 2016 NSČU