komunitní centrum Unitaria

KOMUNITNÍ CENTRUM JE OD ZÁŘÍ 2020 OTEVŘENÉ V NOVÉ PODOBĚ!
 
Centrum Unitaria nabízí programy lidem s různými zájmy a bez rozdílu věku, od batolat po seniory. Chceme přispět k tomu, aby centrum Prahy bylo vnímáno také jako místo, kde se bydlí a žije, kde lze příjemně a smysluplně trávit volný čas, nejen procházet jako turistický návštěvník.
V našem centru využíváme nově upravený a modernizovaný komunitní prostor s bezbariérovým přístupem a se širokou nabídkou, zájmových, vzdělávacích i sociálně aktivizačních služeb.
Každý z nás může světu přinášet něco zajímavého a dobrého. Pokud to vnímáte také tak a chcete pro to něco udělat, jste mezi námi vítáni! 

Jak vznikala nová podoba Komunitního centra:
 
Projekt
ROZVOJ A POSÍLENÍ AKTIVIT KOMUNITNÍHO CENTRA UNITARIA

je spolufinancován Evropskou unií
 

Hlavním cílem projektu je rozvoj aktivit komunitního centra zaměřených na posilování místní sociální soudržnosti a sociálního začleňování s nadstavbou duchovního zázemí. 
Realizací projektu došlo ke stavebním úpravám a modernizaci technického vybavení prostoru komunitního centra Unitaria, konkrétně Hašplova a Čapkova sálu včetně všech prostor s nimi souvisejících a nově i ke zřízení bezbariérového vstupu do Čapkova sálu.
Komunitní centrum i nadále slouží k aktivitám provozovaným a pořádaným Náboženskou společností českých unitářů, jako jsou tradiční duchovní shromáždění, pastorační činnost, Květinová slavnost či Sdílení světla. Zároveň však začíná být také v mnohem větším měřítku než dosud využíváno i pro programy se sociálním přesahem, například setkávání seniorů, projekty pro děti ze sociálně slabších rodin, LGBT+ komunitu, manželský klub Sezdanka a další.
Součástí projektu je nově navíc také kavárna, zřízená v prostorách bývalé chodby a šatny. Kavárna je přístupná nejen členům NSČU, ale v rámci většiny programů i veřejnosti. Její prostory rovněž slouží k pořádání vzdělávacích i komunitních akcí, přednášek, komornějších hudebních vystoupení a podobně, které podporují nejen duchovní, ale i kulturní a společenský rozvoj NSČU i dané lokality Prahy 1. Díky těmto aktivitám vzniká další styčný bod mezi NSČU a veřejností.
Celkovým výstupem projektu je upravený a modernizovaný komunitní prostor se širokou nabídkou sociálně aktivizačních služeb a s důrazem na zapojení osob v nepříznivé sociální situaci: místo pro setkávání místních obyvatel, místo pro propojování organizací a občanských skupin za účelem rozvoje jedince, ale i obnovy komunitního života, který je důležitý pro fungování zdravé společnosti.

Náklady na celkovou rekonstrukci komunitního centra Unitaria byly cca 22 milionů Kč.
Evropská unie přispěla 14,3 miliony Kč. Zbylých 7 milionů Kč hradila NSČU ze svých zdrojů.
Zahájení stavebních prací proběhlo 1. 7. 2019. Rekonstrukce byla ukončena v srpnu 2020, Hašplův sál ovšem začal po rekonstrukci sloužit již v prosinci 2019.

Modernizací prostor komunitního centra se NSČU zároveň hlásí k odkazu svých předchůdců, kteří v Anenské ulici zbudovali na svou dobu velmi moderní multifunkční společenské a kulturní středisko již na přelomu 20. a 30. let 20. století, a navazuje tak na jejich práci. Rekonstrukce celého objektu probíhá kontinuálně již pátým rokem, a to s plným respektem k vysoké historické i architektonické hodnotě celého funkcionalistického komplexu a s ohledem na zachování co nejvyšší míry jeho autenticity.

Historický stav (rok 1930)
 

Stav před rekonstrukcí
 
 
Současný stav:
(autorem fotografií vyjma Hašplova sálu je autor celého stavebního projektu doc. Ing. arch. Mirek Cikán)

 
 
 

 

© 2005 - 2016 NSČU