členství

Mnoho lidí žije svůj život s pocitem, že jim něco chybí. To tajemné “něco” může být prosté — účast v duchovním společenství. Uvažte, zda pro Vás unitářské společenství může být tím pravým místem, kde lze nalézt nová přátelství, zázemí, podporu v životě nebo duchovní inspiraci.
Stát se členem unitářské obce není náročné ani složité. Nebude Vás prověřovat žádná zkušební komise, nemusíte odříkat žádné krédo nebo věřit dogmatům. Je však důležité, abyste se skutečně seznámili s historickým odkazem a principy naší svobodomyslné víry. Máte k tomu příležitost při rozhovoru s členy v obcích nebo s našimi duchovními. Základní informace můžete nalézt také na tomto webu.
 
 
Členství v unitářské obci Vám přinese následující možnosti a příležitosti:

PODPORA A POMOC
Stanete se částí společenství, které, dáte-li mu příležitost, Vám může přinášet a posilovat radost ze sdílení Vašich úspěchů a šťastných chvil, či pomáhat v době osobních nebo rodinných těžkostí a nelehkých období.

PASTORAČNÍ PŘÍTOMNOST
Duchovní Vám bude k dispozici nejen ve výše zmíněných případech, ale i jakkoliv jinak - budete-li si chtít pohovořit o soukromých, duchovních nebo jiných otázkách. Duchovní je vázán slibem mlčenlivosti, takže s ním můžete hovořit naprosto otevřeně.

TOLERANCE A PŘIJETÍ
Můžete také očekávat, že najdete společenství svobodomyslných lidí, kteří si hluboce váží svobody, rozumu a tolerance, které od pradávna byly kořeny naší víry.

PROGRAMY
Naše obce podle svých možností a potřeb svých členů nabízejí různé programy, ať už pravidelné nebo příležitostné. Třebaže všechny naše programy jsou přístupné veřejnosti, skutečnost, že jste členem našeho společenství, Vám přece jen umožní obohatit se z nich plněji.

KNIHOVNA DUCHOVNÍ LITERATURY
Ústředí NSČU i mnohé z našich obcí rovněž vlastní sbírku cenných knih s duchovní, filozofickou a psychologickou tematikou. O podrobnostech týkajících se výpůjčního řádu se dozvíte v obcích či v ústředí NSČU.

PŘÍLEŽITOST K RŮSTU
Rozhodně můžete počítat s dostatkem možností rozšířit své sebeporozumění v duchovním, sociálním i kulturním kontextu. Očekávejte, že Vaše stávající názory a pojmy budou vystaveny otázkám - ne aby byly zpochybněny, nýbrž abyste měli příležitost pohlédnout na ně z nového úhlu. Budete mít dostatek příležitostí pokračovat na své duchovní cestě a prohlubovat své poznání. Podporujeme každý směr hledání smysluplné víry.

PŘÍLEŽITOST K AKTIVITĚ
Máte novou báseň, povídku nebo píseň? Hrajete na hudební nástroj, rádi recitujete nebo malujete obrazy? V našem společenství chceme být Vaším obecenstvem. Máte potřebu pomáhat ostatním, zapojit se do různých činností, nebo i najít přátele k sportovní činnosti? U nás k tomu najdete příležitost.

PŘÍLEŽITOST K “DUCHOVNÍMU RISKU”
Naše programy Vám přinesou nové pohledy, informace o různých formách duchovní praxe a podobně. Zkuste si je! Nebojte se riskovat. Máte nevyřešené otázky z nemoci či smrti? Pomozte s návštěvami nemocných. Stydíte se před více lidmi? Pomozte s čtením nedělní meditace. Překonejte svůj strach, učte se “duchovně riskovat”!

BÝT ČÁSTÍ ŠIRŠÍHO CELKU
Členství Vám přinese možnost cítit se částí rostoucího společenství, které je založeno na dávání a přijímání. Přijměte, abyste mohli dát a dejte, abyste mohli přijmout, to je základem našeho života v obci.

Členství v unitářské obci Vám přinese různé příležitosti, ale také i odpovědnosti. Jakékoliv společenství může být silné pouze prostřednictvím svých členů, protože bez nich by nemohlo existovat. Ta potřebná síla má zdroj v účasti a darech v podobě času, služby druhým, finančního příspěvku, individuálního růstu i vzájemné podpory.

NÁVŠTĚVA NAŠICH SHROMÁŽDĚNÍ
Jsou to zejména duchovní shromáždění (v každé z obcí se konají pravidelně, nejčastěji s týdenní periodicitou), která jsou jakousi páteří života našich obcí. Ti, kdo docházejí na shomáždění méně často, se pravděpodobně budou cítit spojeni s duchovním jádrem našeho společenství také méně.

OSOBNÍ DUCHOVNÍ RŮST
Unitářská víra je vírou svobodnou, bez kréda a dogmat. Jako unitáři věříme, že každý člověk má možnost objevovat duchovní pravdy ve svém životě. Za svůj duchovní růst každý bere svou odpovědnost, ač si v našich společenstvích pomáháme jedni druhým.

SLUŽBA DRUHÝM
Víra by byla mrtvá bez převedení do praxe. Služba ostatním lidem a světu obecně je v naší víře velmi důležitá a my se snažíme dbát na to, aby ruce dělaly to, o čem ústa hovoří. Člověk přece není na světě jen pro sebe, ale také pro druhé. Své členy vyzýváme, aby byli aktivní nejen při činnostech a programech pořádaných obcemi, ale i kdekoli jinde.

SLUŽBA OBCI
Mnohé aktivity, které pořádáme, jsou založeny výhradně na sdílené pomoci našich členů. Jejich rozmezí je široké, například od přípravy občerstvení až k práci ve Správním sboru obce či zastoupení ve vedení NSČU. Každá, i sebemenší pomoc je důležitá. Naše společenství potřebují Vaše ruce stejně tak jako srdce a mysl. Je také zapotřebí Vašeho názoru a hlasu na našich Valných shromážděních, protože naše obce jsou v zásadě samosprávné.

FINANČNÍ PODPORA
Žádná organizace se bez peněz neobejde, ani organizace duchovní. Organizace je prostředkem k naplňování lidských snů a ideálů a bez materiálního zabezpečení nemůže existovat. Výše Vašeho příspěvku záleží ale pouze na míře Vaší ochoty a štědrosti.

RESPEKTOVÁNÍ JEDNOTY V RŮZNOSTI
Unitářské obce se snaží být otevřené všem lidem bez ohledu na barvu pleti, sociální postavení, sexuální orientaci nebo světový názor. Toto je jedním z našich základních principů a my očekáváme, že naši členové svou vzájemnou různost v názorech i jinde nejen vzájemně respektují, ale vnímají ji jako nezbytný základ moderní duchovní cesty.
 

Máte-li zájem poznat blíž naše společenství, navštivte nás při nějakém z našich shromáždění v obci či skupině, která je vám nejblíže, případně kontaktujte Obec širšího společenství sdružující členy, kteří se z nějakého důvodu (například geografické vzdálenosti svého bydliště od našich sídel) nemohou účastit aktivního života v některé z ostatních obcí. Kontakty na všechny naše obce a místní skupiny včetně profilu jejich činnosti a programů lze najít na úvodní stránce
www.unitaria.cz

 

© 2005 - 2016 NSČU