Obec širšího společenství

Unitářská akademie
ve spolupráci s Obcí širšího společnstvi českých unitářů
a
Obcí unitářů v Teplicích
pořádá
dětský unitářský letní pobyt
 
Konat se bude na pronajaté chalupě ve Starém Mlýnci 10 Km od Litoměřic.
 
Zaměříme se na prohlubování vztahu k životnímu prostředí, etické principy a rozvoj dětské spirituality v obecné rovině (tedy na nenáboženské bázi), na uvědomování si sebe sama ve vzájemné propojenosti světa a posilování pozitivního přístupu k životu. Součástí každého dne budou mimo jiné hry, tvůrčí bloky (například výroba mandal z barevného z písku, ručního papíru, vlastního svícnu, domků pro hmyz), pohybové bloky (vyzkoušíme třeba lukostřelbu) a pobyt v přírodě.
 
Cena: pro členy NSČU 220 Kč/den, pro nečleny 280 Kč/den – snažíme se, aby pobyt byl dostupný všem sociálním skupinám.
Přednost mají naši malí členové a děti z unitářských rodin, nicméně vítán je každý. Není nutné účastnit se celého dvanáctidenního pobytu.
 
Přihlásit dítě může zákonný zástupce od 10. února 2020. Zašlete nám prosím e-mail na adresu garantky projektu Kristýny Ledererové Kolajové: kristyna-ledererova@unitaria.cz.
 
Uveďte prosím jméno a příjmení dítěte, věk, bydliště (příp. unitářskou obec), termín, kdy se dítě pobytu zúčastní, a kontakt na rodiče.

 

© 2005 - 2016 NSČU