znak českých unitářů


Logo

Základem znaku je štít modré barvy. V jeho středu je umístěno velké červené U, z jehož oblouku vyrůstají dvě slunečnice se zelenými listy. Korunní plátky květů mají sytou žlutooranžovou barvu. Uprostřed horního kraje štítu je zlaté slunce, vyzařující dolů své paprsky. Ve znaku je nápis “veritas vincit” — pravda vítězí. Znak byl inspirován pečetí J. A. Komenského, a toto je jeho původní význam: Štít vyjadřuje ochranu duchovních hodnot a všeho, co je nám svaté. Na štítu vévodí všemu slunce, starý slovanský symbol Boha. Vzhůru k slunci se obracejí slunečnice, které jako by do sebe vpíjely životadárné sluneční paprsky, jež je ozařují a zahřívají. Jejich účinkem se živné látky z půdy přeměňují v mízu, která květiny vyživuje.
Slunečnice symbolizují lidstvo. Jedna z nich je větší, ale nad  svou menší sestru se nevyvyšuje; je jí naopak ochranou. To je nám připomínkou, že silnější nebo duchovně vyspělejší člověk nemá na slabšího hledět povýšeně, ale má mu být ochráncem, pomocníkem a ukazovat mu cestu. Společně mají kráčet k vyšší dokonalosti. Každý člověk je jiný, je svůj a má na Zemi své poslání. Protože však symbolické boží slunce svítí na všechny stejně, lidé jsou si před ním rovni  a jsou i neoddělitelnou částí přírody. Květiny symbolizují bratrství a sesterství a také partnerský vztah a manželství.
Slunce jako symbol Boha je zobrazením toho, co je v životě nejvyšší hodnotou, moudrostí, krásou, pravdou a spravedlností. V tomto smyslu je Bůh světlem a sluncem, které dává růst našim myšlenkám, citům a poznání. Kořeny našeho bytí jsou založeny v rodné půdě, která je uložena na znaku mezi rameny písmene U, které je počátečním písmenem označení naší náboženské společnosti. Jako ochranné sloupy stojí obě ramena písmene U po stranách slunečnic a jsou jim tak duchovní ochranou a hradbou proti potenciálním nepříznivým vlivům vnějšího světa. Souměrnost písmene U představuje soulad, mír a spravedlnost.
Také  barvy znaku k nám hovoří symbolickou řečí. Zlatá barva je barvou slunce, dárce a udržovatele života na Zemi. Oranžová je barva vzletu a životního optimismu. Zelená je výrazem naděje, hojnosti a štědrosti. Červená vyjadřuje teplo, zanícení a odvahu. Modrá je barvou oblohy, barvou klidu, důvěry a rozvahy.

 

© 2005 - 2016 NSČU