knihy

Vydavatelskou činnost Náboženské společnosti českých unitářů zajišťuje Nakladatelství Unitaria. Tato nakladatelská značka existovala již od počátku 30. let 20. století, od doby, kdy byla NSČU oficiálně registrována státem. Do té doby byly unitářské publikace vydávány buď vlastním nákladem jejich autorů (například raná díla Norberta Fabiána Čapka), nebo pod hlavičkou Společnosti Svobodného bratrství, která vzniku NSČU předcházela.

V nakladatelské koncepci sledujeme několik základních linií; chceme především:
- Zpřístupňovat dnešním čtenářům duchovní odkaz významných osobností českého unitářství (zejména formou reedic či upravených vydání původních titulů, případně výbory z díla).
- Předkládat čtenářům současná díla českých unitářů, v první řadě našich duchovních, ale i laiků.
- Vydávat tituly mapující unitářskou historii.
- Vydávat překlady cizojazyčných knih souvisejících s unitářstvím.
- Věnovat prostor také knihám, v nichž se duchovní oblast organicky propojuje s dalšími obory,  přednostně s těmi, kterých se dotýkají naše unitářské principy (například ekologie, psychologie, sociální oblast a podobně).

Knižní publikace vydávají i některé obce, buď samostatně, nebo ve spolupráci s Nakladatelstvím Unitaria.
Kompletní nabídku našich knih včetně anotací můžete najít a zakoupit v e-shopu.
 
EDIČNÍ ČINNOST V DĚJINÁCH NSČU

První etapa, léta 1922–1951
Tato doba byla érou rozvoje českého unitářství, tedy i nakladatelské činnosti s ním spojené. Významnou roli sehrálo zejména periodikum Cesty a cíle, vydávané jako měsíčník kontinuálně mezi lety 1923–1951, roku 1945 přejmenované na Cesty světla.
Z knižních publikací měla velký význam zejména kniha: Tvůrčí náboženství. Příspěvek čs. unitářů k ideové orientaci, již napsali Norbert Fabián Čapek, Karel Hašpl a Jaroslav Šíma. Poprvé byla vydaná v roce 1936 a brzy se dočkala dalších dvou vydání. (Čtvrtého, zatím posledního pak v roce 2011.)

Druhá etapa, léta 1952–1989
Čtyřicet let komunistické diktatury působení všech církví a nábožensky orientovaných organizací hodně znesnadňovalo. Všechny jejich vydavatelské aktivity podléhaly státnímu souhlasu, příslušnými úřady musely být schvalovány například i rozmnožované texty přednášek. Není proto divu, že toto období znamenalo rapidní omezení, až vymizení unitářské ediční činnosti. Vydávány byly zpravidla jen interní materiály.

Třetí etapa, léta 1990–2010
Po návratu Československé republiky k demokratickému státnímu zřízení obnovilo činnost mnoho menších i větších nakladatelských domů, Nakladatelství Unitaria mezi nimi. Žádost o obnovení vydavatelské koncese byla podána 28. dubna 1990 a k jeho obnovení došlo na základě oprávnění Ministerstva kultury ČR kde dni 1. července 1991. Nakladatelství se tehdy hodně orientovalo na oblast východní filozofie a duchovních nauk.
V prvním desetiletí 21. století došlo k dočasnému přerušení unitářské nakladatelské činnosti.
Mezi lety 1991–1999 bylo publikováno celkem dvacet čtyři knižních titulů, krátce byla vydávána dvě interní periodika: Meditace (1994–2006) a Bulletin NSČU (2004–2007).

Čtvrtá etapa, léta 2010 – současnost
V současné době je publikační činnost v unitářském společenství opět vnímána jako jedna z priorit, a to jak ve vztahu k vlastním členům, tak vzhledem k prezentaci na veřejnosti. V období 2010–2015 bylo vydáno celkem osmnáct publikací a byl založen celounitářský časopis Tvůrčí život. Čtyři roky byl vydáván s půlroční periodicitou, od roku 2016  je dvouměsíčníkem. V nakladatelství Unitaria nyní vychází průměrně tři knihy ročně včetně překladů zahraniční literatury.


PŘEHLED VYDANÝCH PUBLIKACÍ
 
1990
Praxe provádění přítomnosti boží od bratra Lawrence. ISBN 80-900305-0-5.
 
1991
Tomáš, Eduard, Úvod do integrální jógy. ISBN 80-900305-1-3.
Fuka, Zdeněk, Cesta k pramenům. ISBN 80-900305-3-X
 
1992
Brunton, Paul, Perspektivy 1. ISBN 80-900305-2-1, ISBN 80-900305-4-8.
Brunton, Paul, Perspektivy 1. ISBN 80-900305-2-1, ISBN 80-900305-5-6.
Šienšanský mudrc.
Bohm, David, Rozvíjení významu. ISBN 80-900305-8-0
Wolf, Josef, J. A. Komenský. ISBN 80-900305-6-4.
Wolf, Josef, Člověk ve světě magie. ISBN 80-900305-9-9.
Wolf, Josef, Člověk ve světě náboženství. ISBN 80-901277-0-3.
Scheufler, Jiří, Indická filozofie a křesťanství. ISBN 80-901277-1-1
Mikeš, Otakar, Sádhaná. Duchovní cesta.

1993
Öbum, Nangsa, Mystérium o životě a zmrtvýchvstání krásné paní Nangsy. ISBN 80-901277-2-X.
Čapek, Norbert, Fabián, Myšlenky. ISBN 80-901277-3-8.
Pataňdžali, Bhagwan Šrí, Aforismy o józe. Metapoesie lidského ducha. ISBN 80-86105-0-8
 
1994
de Souzenelle, Annick, Symbolismus lidského těla. ISBN 80-901277-5-4.
Doležal, Otmar, Cesta univerzalismu. ISBN 80-901277-6-2.
Doležal, Otmar, Atharvavéda. ISBN80-901277-8-9.

1995
Tvrdek, Petr, N. F. Čapek. ISBN 80-901277-4-6.
Doležal, Otmar, Hermanová, Růžena, Mazdaznanská sebeléčebná typologie. ISBN 80-901277-7-0.
 
1996
Strejček, Vladimír, Zednáři: jejich historie, tajemství a duchovní cesta. ISBN 80-86105-01-6.
 
1997
Hanish, O. Z. A., Ajňahíta: Perla Tibetu. ISBN 80-86105-02-4.

1999
Strejček, Vladimír, Historie a myšlenky unitářství a univerzalismu ve světě a v České republice. ISBN 80-86105-03-2.
Doležal, Otmar,Chronologie Unitarie v období let 1990-1999: dramatické události v životě Náboženské společnosti českých unitářů. ISBN 80-86105-04-0.

2010
Samojský, Petr, Krásně je žít. 60 s., váz., vložené CD. ISBN 978-80-86105-59-8.
Mikeš, Otakar, Náboženství moudrosti. 214 s., brož. ISBN 978-80-86105-58-1.
Špale, Drahomil, Nárys dějin unitářství. 170 s., váz. ISBN 978-80-86105-51-2.
Čapek, Norbert Fabián, Myšlenky. 172 s., brož. ISBN 978-80-86105-46-58
Fišerová, Iva, Samojský, Petr, Na pobřeží Oceánu pravdy. K principům svobodné víry. 56 s., brož. ISBN 978-80-86105-57-4

2011
(Fišerová, Iva, Samojský, Petr, eds.), Víme, že nejsme sami? Tři pilíře unitářské teologie. 176 s., brož. ISBN 978-80-86105-63-5.
Čapek, Norbert F., Hašpl, Karel, Šíma, Jaroslav, Tvůrčí náboženství. 138 s., brož. ISBN 978-80-86105-60-4.
Samojská, Kateřina, Abeceda etiky. 106 s., váz., ilustr. ISBN 978-80-86105-62-8.
Hašpl, Karel, Potřebuje člověk náboženství?. 192 s., brož. ISBN 978-80-86105-61-1.

2012
Šárka, Jaroslav, Labyrintem světů k ráji srdce. 104 s., brož. ISBN 978-80-86105-64-2
Hašpl, Karel, Smysl bytí. Přirozená podstata lidské cesty životem. 188 s., brož. ISBN 978-80-86105-66-6

2013
Pivoňka, Luděk, Unitářství. Spiritualita pro 21. století. 56 s., brož. ISBN 978-80-86105-68-0
Čapek, Norbert Fabián, Hledání moderního náboženství. 150 s., brož. ISBN 978-80-86105-67-3

2014
Chudková, Jiřina, Být sám sebou. 92 s., brož. ISBN 978-80-86105-71-0
Samojský, Petr, Spiritualita (nejen) pro skeptiky. 224 s., brož. ISBN 978-80-86105-70-3
Požehnání ohněm. Významné osobnosti unitářské historie. 176 s., váz. ISBN 978-80-86105-73-4.
 
2015
Samojský, Petr, Dobrodružství zvané svatba. 104 s., váz. ISBN 978-80-86105-74-1
Rasor, Paul, Víra bez jistoty. Liberální teologie v 21. století. 176 s., brož. ISBN 978-80-86105-75-8
 
 
Přehled vydávaných periodik
Cesty a cíle (1932–1944)
Cesty světla (1945–1951)
Meditace (1994–2006) E 7001
Bulletin NSČU (2004–2007) E 14999
Tvůrčí život (od roku 2012) E 20775, ISSN 2326-1107.

 

© 2005 - 2016 NSČU