eShop

Vybrat autora:

Seřadit podle:

Jsem členem NSČU

Minimalia. Diárium

Autor: Unitaria team
Rok vydání: 2024

Diář, který musí mít každá tvůrčí bytost!
Cena pro členy NSČU: 150 Kč


Cena: 150 KčKdyž odpověď je ano, co je otázka?

Autor: George Kimmich Beach
Rok vydání: 2024

Které otázky nás vedou životem?
Cena pro členy NSČU: 200 Kč


Cena: 259 KčMinima animalia. Horarium přírody

Autor: Andreas Weber
Rok vydání: 2024

Kniha věnovaná životu intenzivně propojenému s přírodou.
Cena pro členy NSČU: 250 Kč


Cena: 299 KčUprchlík z Říše konvencí

Autor: Miloš Hlávka
Rok vydání: 2023

Poezie z perspektivy poutníka.
Cena pro členy NSČU: 119 Kč


Cena: 169 KčKřížkovy deníky

Autor: Petr Samojský
Rok vydání: 2022

Fiktivní deníkový román na pozadí dějin českého unitářství.
Cena pro členy NSČU: 260 Kč


Cena: 320 KčMistr Jan Hus dnešku

Autor: kolektiv autorů
Rok vydání: 2022

Soubor esejů věnovaných odkazu Jana Husa dnešku.
Cena pro členy NSČU: 179 Kč


Cena: 229 KčDokud národy nesplynou v jeden. Darwinovy vazby na unitářství

Autor: Clifford Martin Reed
Rok vydání: 2021

Kniha o vztahu a vazbách Charlese Darwina k unitářství.
Cena pro členy NSČU: 170 Kč


Cena: 249 KčSpiritualita všedního dne

Autor: Petr Samojský
Rok vydání: 2020

Kniha povzbuzující k hlubšímu vnímání spirituality a bytostnému tázání
Cena pro členy NSČU: 180 Kč


Cena: 250 KčVelké příběhy jako zdroj duchovní inspirace

Autor: Petr Samojský, Anna Hogenová, Susan Loy, Claire MacDonald, Norbert Rácz
Rok vydání: 2019

Sborník ze stejnojmenné konference.
Cena pro členy NSČU: 120 Kč


Cena: 170 KčVzdorovali nacistům: Sharpovi a jejich válka

Autor: Artemis Joukowsky
Rok vydání: 2019

Příhěh manželů, kteří za 2. světové války zachraňovali lidské životy.
Cena pro členy NSČU: 200 Kč


Cena: 339 KčDialogy o víře: Adamsovský přístup k unitářskému pojetí evangelizace

Autor: Stephen Lingwood
Rok vydání: 2019

Text o tom, jaké způsoby šíření unitářské víry jsou eticky vhodné.
Cena pro členy NSČU: 50 Kč


Cena: 50 KčNěkteré základní prvky unitářské teologie

Autor: Stephen Lingwood
Rok vydání: 2019

Autor nabízí svůj pohled na některé klíčové otázky unitářské teologie.
Cena pro členy NSČU: 50 Kč


Cena: 50 KčZápas, vzdor a spočinutí - různé způsoby odpovědi na boží hlas

Autor: Ant Howe
Rok vydání: 2019

Úvaha o možných způsobech vztahování se k božskému.
Cena pro členy NSČU: 50 Kč


Cena: 50 KčUnitářská teologie: Jaký rámec dáváme světu?

Autor: kolektiv autorů
Rok vydání:

Text věnovaný současné unitářské teologii.
Cena pro členy NSČU: 50 Kč


Cena: 50 KčA přece se točí

Autor: Petr Samojský
Rok vydání: 2019

Kniha krátkých úvah o nekončící lidské touze po poznávání.
Cena pro členy NSČU: 150 Kč


Cena: 199 KčUnitářství a Charlotta Garrigue Masaryková

Autor: Radovan Lovčí
Rok vydání: 2019

Vliv manželů Masarykových na genezi československé Unitarie.
Cena pro členy NSČU: 100 Kč


Cena: 149 KčHovory k Bohu a k člověku

Autor: Marie Mildorfová
Rok vydání: 2019

Kniha spirituální poezie.
Cena pro členy NSČU: 190 Kč


Cena: 269 KčKdo je tady cizincem?

Autor: Petr Samojský
Rok vydání: 2018

Kniha o pobývání lidského společenství na Zemi.
Cena pro členy NSČU: 179 Kč


Cena: 299 KčČlověk nežije jen pro sebe

Autor: Michal Kohout, Kristýna Ledererová Kolajová, Jana Tichá (eds.)
Rok vydání: 2018

Sborník věnovaný životu a dílu unitářky Jarky Dittrichové.
Cena pro členy NSČU: 199 Kč


Cena: 299 KčŽeny proti proudu

Autor: Radovan Lovčí
Rok vydání: 2018

Portréty prvních unitářských a univerzalistických reverendek.
Cena pro členy NSČU: 150 Kč


Cena: 239 KčStudny a oheň

Autor: Petr Samojský
Rok vydání: 2017

Úvahy o různých podobách života a branách do jeho posvátného prostoru.
Cena pro členy NSČU: 179 Kč


Cena: 299 KčPerský sen

Autor: Matěj Čihák
Rok vydání: 2018

Kniha spiriutální poezie mladého autora.
Cena pro členy NSČU: 100 Kč


Cena: 179 KčSdílení světla

Autor: Norbert Fabian Čapek, Marie Mildorfová
Rok vydání: 2016

Interní tisk, zakoupením přispějete do sbírkového fondu Sdílení světla
Cena pro členy NSČU: 100 Kč


Cena: 100 KčK počátkům svobodomyslné víry

Autor: Jarmila Plotěná
Rok vydání: 2016

Studie o duchovním prostředí Jednoty bratrské a kořenech unitářství.
Cena pro členy NSČU: 139 Kč


Cena: 199 KčForma sleduje smysl / na okraj architektury

Autor: Michal Kohout
Rok vydání: 2016

Kniha o významu a rolích architektury ve společnosti.
Cena pro členy NSČU: 220 Kč


Cena: 279 KčDomov a krajina. Sborník z konference

Autor: kolektiv autorů
Rok vydání: 2016

Sborník z 3. ročníku bienálních konferencí pořádaných Obcí širšího společenství. Vztah domova a krajiny je zde pojednán z duchovního, filozofického, společenského, přírodovědeckého a architektonického úhlu pohledu.
Cena pro členy NSČU: 130 Kč


Cena: 180 KčSkřítci v kufru

Autor: Veronika Prohaska
Rok vydání: 2015

Dětská knížka o dvou skřítcích žijících v malém vetešnictví.
Cena pro členy NSČU: 169 Kč


Cena: 189 KčVíra bez jistoty. Liberální teologie v 21. století

Autor: Paul Rasor
Rok vydání: 2015

Komplexní, zajímavé a srozumitelné pojednání o liberální teologii a náboženství. Autor se věnuje jak jejich kořenům a historickému vývoji, tak současnému stavu, úskalím a výzvám. Vynikající vysvětlení důvodů, proč být náboženským liberálem.
Cena pro členy NSČU: 220 Kč


Cena: 250 KčŽivotní příběh Olympie Brownové

Autor: Radovan Lovčí
Rok vydání: 2015

Životní příběh Američanky Olympie Brownové (1835–1926), která se jako jedna z prvních žen na světě stala duchovní, a to v univerzalistické církvi.
Cena pro členy NSČU: 69 Kč


Cena: 75 KčDobrodružství zvané svatba

Autor: Petr Samojský
Rok vydání: 2015

Ve třiceti pěti zábavně psaných kapitolách najdete inspiraci, jak prožít svatební obřad svébytně a přesně podle vašich představ. Věnování knize napsal Robert Fulghum.
Cena pro členy NSČU: 179 Kč


Cena: 209 KčPožehnáni ohněm. Významné osobnosti unitářské historie

Autor: kolektiv autorů
Rok vydání: 2014

Čtyřicet životních příběhů osobností, jež patří do unitářské historie a svým dílem ji pomáhaly formovat. Najdete mezi nimi například Thomase Jeffersona, Ralpha Walda Emersona, Louisu May Alcottovou, Charlottu Garrigue Masarykovou či Rabíndranátha Thákura.
Cena pro členy NSČU: 170 Kč


Cena: 194 KčSpiritualita (nejen) pro skeptiky

Autor: Petr Samojský
Rok vydání: 2014

Spiritualita je důležitá pro každého člověka, ať ateistu, nebo v nějaké míře či podobě věřícího v Boha. Zároveň na ni mikdo nemůže mít monopol, nemůže ji vlastnit, ani svou verzi vydávat za jedinou pravou. Jak tedy s naší spiritualitou nakládat? Jak nám může pomoci ke smyslupnému žití?
Cena pro členy NSČU: 220 Kč


Cena: 245 KčBýt sám sebou

Autor: Jiřina Chudková
Rok vydání:

Výběr z duchovních promluv plzeňské unitářské kazatelky a někdejší pedagožky Západočeské univerzity.
Cena pro členy NSČU: 100 Kč


Cena: 112 KčUnitářství. Spiritualita pro 21. století

Autor: Luděk Pivoňka
Rok vydání: 2013

Systematický přehled základních informací o českém unitářství.
Cena pro členy NSČU: 25 Kč


Cena: 30 KčHledání moderního náboženství. Rané spisy Norberta Fabiána Čapka

Autor: Norbert Fabián Čapek
Rok vydání: 2013

Reedice tří raných spisů Norberta Fabiána Čapka věnovaných modernímu pojetí náboženství a víry. Na stejném základě N. F. Čapek na konci první čtvrtiny 20. století zformoval Náboženskou společnost českých unitářů.
Cena pro členy NSČU: 100 Kč


Cena: 112 KčVíme, že nejsme sami? Tři pilíře unitářské teologie

Autor: Iva Fišerová, Petr Samojský, Norbert Fabián Čapek
Rok vydání: 2011

V českém jazyce dosud nejucelenější a nejdůkladnější rozbor principů unitářství a unitářské teologie se zvláštním důrazem na situaci v českých zemích.
Cena pro členy NSČU: 112 Kč


Cena: 120 KčPotřebuje člověk náboženství?

Autor: Karel Hašpl
Rok vydání: 2011

Výbor z úvah unitářského duchovního dr. Karla Hašpla z 30. až 50. let 20. století.
Cena pro členy NSČU: 140 Kč


Cena: 150 KčSmysl bytí. Přirozená podstata duchovní cesty životem

Autor: Karel Hašpl
Rok vydání: 2013

Texty unitářského duchovního Karla Hašpla (1904-1964) věnované odvěkému lidskému dotazování po smyslu života. Aktuálně doplněno duchovní Ivou Fišerovou o studijní náměty, otázky a meditace.
Cena pro členy NSČU: 150 Kč


Cena: 165 KčLabyrintem světů k ráji srdce

Autor: Jaroslav Šárka
Rok vydání: 2012

Básnický epos unitáře a vědce Otakara Mikeše na motivy díla J. A. Komenského.
Cena pro členy NSČU: 77 Kč


Cena: 82 KčTvůrčí náboženství

Autor: Norbert Fabián Čapek, Karel Hašpl, Jaroslav Šíma
Rok vydání: 2011

Souborné představení základů unitářské teologie i historie včetně počátků českého unitářství. Základní kniha pro seznámení se s unitářstvím.
Cena pro členy NSČU: 112 Kč


Cena: 120 KčKrásně je žít

Autor: Norbert Fabián Čapek
Rok vydání: 2010

Soubor unitářských písní z pera Norberta Fabiána Čapka doplněný jejich původním zvukovým záznamem a autentická nahrávka jedné Čapkovy promluvy - krátké a výstižné úvahy o životě. Písně doplnil aktuálními komentáři Petr Samojský..
Cena pro členy NSČU: 140 Kč


Cena: 153 KčNáboženství moudrosti

Autor: Otakar Mikeš
Rok vydání: 2010

Originální pokus Dr. Otakara Mikeše o nový pohled na základní náboženské otázky v unitářském duchu.
Cena pro členy NSČU: 120 Kč


Cena: 127 KčAbeceda etiky

Autor: Kateřina Samojská
Rok vydání: 2011

Kniha, jež pomocí krátkých příběhů uvede děti do světa etiky a ideálu správného chování.
Cena pro členy NSČU: 133 Kč


Cena: 142 KčMyšlenky

Autor: Norbert Fabián Čapek
Rok vydání: 2010

Rozsáhlý soubor krátkých úvah a myšlenek zakladatele českého unitářství Norberta Fabiána Čapka. Nepřeberný zdroj inspirace všem, kdo se zajímají o duchovní sféru života.
Cena pro členy NSČU: 105 Kč


Cena: 112 KčNa pobřeží Oceánu pravdy. K principům svobodné víry

Autor: Iva Fišerová, Petr Samojský
Rok vydání: 2010

Eseje dvou unitářských duchovních o devíti ideových principech českého unitářství.
Cena pro členy NSČU: 67 Kč


Cena: 71 KčNárys dějin unitářství v českých zemích

Autor: Drahomil Špale
Rok vydání: 2010

Odborný historický popis a rozbor kořenů českého unitářství od dob středověku až po dvacáté století.
Cena pro členy NSČU: 120 Kč


Cena: 128 KčNeviditelné inspirace. Sborník z konference Význam spirituality v lidské tvořivosti

Autor: kolektiv autorů
Rok vydání: 2014

Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference. Autoři poukazují na to, že spiritualita má své místo v každé oblasti lidského působení včetně například vědeckého zkoumání.
Cena pro členy NSČU: 90 Kč


Cena: 119 KčPředměty CZ/EN bílá/černá

Esence života. Výběr z poezie

Autor: Henry David Thoreau
Rok vydání: 2012

První český knižně vydaný překlad básní amerického myslitele Henryho Davida Thoreaua.
Cena pro členy NSČU: 120 Kč


Cena: 128 KčTrička

Vnímání krajiny. Sborník z konference Krajina jako duchovní dědictví

Autor: kolektiv autorů
Rok vydání: 2012

Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference. Krajina je v nich představena jako fenomén zajímavý pro mnohé obory: filozofii, archeologii, estetiku i přírodní vědy, a zároveň jako nevyčerpatelný zdroj umělecké inspirace.
Cena pro členy NSČU: 120 Kč


Cena: 128 KčKrajina jako duchovní dědictví

Autor: Petr Samojský
Rok vydání:

Šest rozsáhlejších zamyšlení o významu krajiny pro naši duši. Autor je unitářský duchovní.
Cena pro členy NSČU: 70 Kč


Cena: 75 KčMezinárodní květinová slavnost. Hudba pro sbor, orchestr a varhany.

Autor: Karel Loula
Rok vydání: 2012

Nahrávka hudby složené pro výroční unitářskou Květinovou slavnost (oslava devadesáti let českého unitářství).
Cena pro členy NSČU: 70 Kč


Cena: 100 KčPředměty bez variant

© 2005 - 2016 NSČU