Každý z nás může světu přinášet dobro a lásku,
každý z nás může být světu požehnáním.
Je tvou volbou, rozněcuješ-li ve svém životě světlo.
Je tvou volbou, předáváš-li světlo svého poznání druhým.
Aktuality

NSČU zve všechny členy
na slavnost Sdílení světla
10. 12., Praha, Čapkův sál© 2005 - 2015 NSČU