Nenávist může být odstraněna jen láskou

Mark Shiels
23. března 2020
 
„Nenávist nemůže být odstraněna nenávistí; jen láskou může být uzdravena. To je prastarý a věčný zákon.“
Sidhárta Gautama Buddha

Tato slova mne provázejí nynějšími podivnými a zmatenými dny. Stala se modlitbou kambodžského lidu při věznění Rudými Khmery, kteří se snažili vymýtit praktikování jeho náboženství – buddhismu. Ta slova začali tehdy šířit mniši. Uvědomili si, že kambodžský národ potřebuje naději a duchovní posilu v nejtěžších časech.
    Rudí Khmerové vládli v Kambodže v letech 1975–1979 a měli na svědomí uvěznění milionů Kambodžanů, kteří nesouhlasili s ultralevicovým komunistickým režimem. Během čtyř let vlády Rudí Khmerové zavraždili téměř dva miliony lidí, což představovalo v podstatě čtvrtinu kambodžské populace.
    Mám z Kambodži dobrého přítele, jehož celá rodina byla drasticky zasažena touto genocidou. Mohl by být stále rozhněvaný, zahořklý a plný nenávisti, ale místo toho dal přednost životu podle výše zmíněné mantry. Žije v Londýně se svou rodinou a snaží se sbírkami podporovat lidi ve své zemi, a tak umenšovat tamní chudobu a vytvářet stabilní a pokojnou demokracii. Lidé v Kambodži se z následků teroru, který se zde udál před čtyřiceti lety, vzpamatovávají dodnes.
    Žijeme v době, kdy by mohlo být snadné hněvat se na Boha, na vládu nebo na naše politické představitele. Mohli bychom se dokonce hněvat na naše bližní, kteří dávají přednost finanční prosperitě namísto respektu k omezeným zdrojům Země. Ale hněv, nenávist a zahořklost ducha nepovedou k ničemu než k negativním emocím a skutkům. Láska je cesta kupředu, láska sama je úžasným lékem!

 

© 2005 - 2016 NSČU