Adaptace na změnu

Agata Pešková
7. dubna 2020

Přijetí = adaptace na změnu
Proč jsme se nepřipravili na pandemii?
    1. Odmítání
Šla jsem v rumunském Banátu po polní cestě mezi českými vesnicemi. Už jsem měla v nohách dvacet pět klimetrů a slunce pražilo. Voda dávno vypitá. Už jsem nevnímala krásu krajiny, šla jsem setrvačností. Nesla jsem zátěž batohu a krok za krokem se unaveně posunovala vpřed. Chůze se zautomatizovala. Noha střídala nohu. Asi jsem něco koutkem oka zahlédla, ale kdo by tomu věnoval pozornost.
    2. Hněv
Krok za krokem a už jsem chtěla být v cíli, najíst se, napít, odpočinout si. A tu to spatřím znovu. Sakra, hlubokou úvozovou cestou, po které jdu, jede v dáli proti mně vozka s naloženými fůrami. Tím mi brání jít vytčeným směrem. Úvoz je hluboce zaříznut do krajiny.
    3. Smlouvání
Setrvačností kráčím úvozem proti bryčce. Zkouším se usmát na vozku a přemýšlím, jestli by se mohl trochu uhnout, abychom se do úvozu vešli oba…
    4. Deprese
Ne. Polní cesta je hluboce vpadlá mezi pole. Generace za generací po ní ráno jely na pole a večer se vracely a stlačovaly cestu do země, není tam místo, nevyhneme se a v nohách mám křeče, to nezvládnu.
    5. Přijetí
Vyškrábala jsem se nahoru po svahu a vozka projel. Nahoře jsem se rozhlédla, uviděla krajinu z výšky a posoudila, jestli se vrátím do zajeté cesty, nebo půjdu kus stranou k osamělé chalupě a poprosím o vodu. Přijala jsem situaci, adaptovala se a objevily se nové možnosti.
    A proč jsme se nepřipravili na pandemii? Protože je tak snadné pokračovat ve vyjeté cestě. Vždycky jsme po ní došli k cíli, tak proč to měnit? Jeli jsme v modelu chování, který popsala doktorka Elisabeth Kübler-Rossová. Model pěti fází, kterými prochází lidé, kteří se musí vypořádat se ztrátou blízkého člověka. Popis psychologové brzy upravili tak, aby popisoval fáze přijímání jakékoliv zásadnější změny. Všemi těmi fázemi je psychologicky zdravé projít a každý z nás jimi prochází různě dlouho.
    Evropské vlády byly dlouho ve fázi odmítání. Je to jen chřipečka. My Evropané vše umíme lépe, než v Asii. Neměli s tím žádnou zkušenost, je to již dávno, žádná generace nepamatuje pandemii. Ztratili jsme ostražitost. Asie reagovala rychleji a účinněji. Většinou.
    Nejen vlády, i jednotliví lidé si těmito fázemi reakcí na změnu musí projít. To podstatné je být si toho vědom. Nacházíme se v různých fázích zpracování změny. Pandemie bude znamenat závažnou změnu života každého z nás. A adaptace na tu změnu. O ekonomiku jde až v druhé řadě. Především jde o životy. Jde o přežití co největšího počtu lidí.
    Každý z nás se s tím vyrovnává svou rychlostí. Nepomůže, když se budeme zlobit na lidi, kteří jsou v jiné fázi. Kteří ještě nedošli do fáze přijetí. Na italské lyžaře, kteří odmítali realitu. Nepomůže, křičet a hněvat se na lidi, kteří nenosí roušky. Nepomůže smlouvání, obcházení krizových pravidel. A nepomůže ani přeceňovat koronavirus a chvět se strachem, úzkostí a depresí.
    Lidé v různých stadiích si nerozumí. Prosím, vyjadřujme i jim podporu a porozumění. A dodržujme pravidla.
   Přijetí situace a adaptace na nové skutečnosti nám dává výhodu. V této fázi můžeme řešit situaci racionálně. Je individuální, kdy ke stadiu přijetí dospějeme. Cestou transformace projde celá společnost.
    Buďme na sebe vlídní, pomozme, kde můžeme, buďme si oporou a dodržujme pravidla.

 

© 2005 - 2016 NSČU