O radosti

Luděk Pivoňka
13. dubna 2020

Co je to vlastně radost? Podle některých psychologů by se radost dala definovat jako emoce velkého potěšení a blaženosti. A kde se radost rodí? Radost se rodí z našich zážitků, ale také z našich myšlenek. Například když dostaneme hezký dárek, přijde potěšující zpráva nebo si vzpomeneme si na okouzlující dovolenou. Tato radost má vždy nějaký konkrétní podnět a je povětšinou krátkodobá. Naproti tomu radostná nálada nemusí mít jasný zdroj, ale o to trvá déle.
    V psychologických výzkumech se potvrdilo, že radost pomáhá lidem být si nablízku, posiluje jejich tvůrčí myšlení a vytváří dlouhodobé zdroje jejich osobních sil. Lidé se stávají odolnějšími, činorodějšími a zdravějšími. Kladné emoce jsou také protilékem záporných emocí. Zjistilo se, že pozitivní a negativní emoce se navzájem vylučují. Nemohou existovat vedle sebe zároveň. Proto je důležité mít dostatek pozitivních zážitků, aby negativní emoce v nás nepřevládly.
    Je také dobré si připomenout, že hodně záleží na výkladu našich zážitků. Jeden a ten samý druh zážitku nemusí ve všech lidech vyvolat stejnou reakci. Proto je nutné kultivovat naše myšlení. Jak toho ale dosáhnout? Můžeme se například seznámit s významnými duchovními texty, které mohou obsahovat mnoho životní moudrosti. Nebo můžeme vyzkoušet různé druhy meditace, tichých rozjímavých modliteb nebo také určitých forem vizualizace. Nesmíme ani zapomenout na konkrétní pozitivní aktivity. Zvláště v dnešní době je viditelná pomoc druhým lidem velmi cenná. Tato činnost, kterou můžeme vidět na mnoha místech naší republiky, ukazuje, že v krizových situacích jsou lidé schopni v sobě objevit tu lepší část své osobnosti. Žádný člověk ale není černobílý. V každém z nás je potencionálně přítomno dobro i zlo. Naše svobodná vůle nám umožňuje, abychom si stále vybírali jednu z těchto variant. Mám radost, že právě nyní u mnohých lidí převládá touha myslet na druhé a snažit se jim nějak pomoci. Díky těmto lidem bychom tyto těžké časy mohli zvládnout mnohem rychleji a úspěšněji. Každá životní výzva, zvláště ty, které jsme si nenaplánovali, může být buď nepřekonatelnou překážkou, nebo novým schodem k radostnějšímu a dobrou náladou prodchnutému životu. Záleží jen na nás, pro jakou variantu se rozhodneme.

 

© 2005 - 2016 NSČU