Korunovace

Iva Fišerová
14. dubna 2020

Charles Eisenstein napsal pozoruhodný esej Korunovace (The Coronation), v němž se zabývá jevy současné korona-virové pandemie i možnostmi, které přináší. Název vychází z latinského corona, anglicky corona, česky koruna. Přeložila jsem z eseje malý kousek pro vás.
Iva Fišerová

Covid-19 je jako rehabilitační zákrok, který rozbíjí návykové lpění na běžném. Přerušit zvyk znamená spatřit ho, změnit ho z nutkání na volbu. Až krize opadne, mohli bychom mít příležitost zeptat se, jestli se chceme vrátit k tomu běžnému, či zda existuje něco, co jsme během přerušení této běžné praxe spatřili, co chceme do budoucnosti vnést.
    Už jsme schopni cítit tu sílu/moc, kým se můžeme stát. Skutečný vladař, svrchovaný člověk, neutíká ve strachu před životem či před smrtí. Opravdový vladař neovládá a nedobývá (to je stínový archetyp Tyrana). Opravdový vládce slouží lidem, slouží životu, a respektuje svrchovanost všech lidí.
    Korunovace je známkou vynořování podvědomí do vědomí, známkou krystalizace chaosu v řád, známkou přeměny nutkání ve volbu. Stáváme se vladaři toho, co vládlo nám. Nový světový pořádek, kterého se konspirační teoretici obávají, je jakýmsi stínem skvělé možnosti dostupné svrchovaným bytostem. Opuštěním strachu vazalů můžeme vnést řád do království a vybudovat se zaměřením na lásku společnost, která již září skrze praskliny světa oddělenosti.

 

© 2005 - 2016 NSČU