Závislost

Jana Rašková
16. dubna 2020

Dobrý den.
Jak to „dáváte“?
Co vy a závislosti? Patříte k lidem se sklonem k podléhání svodům „zakázaného“?
Ano, už tato formulace nás svádí k otázkám – například: Kdo, co a komu zakazuje? Kdy je zábavy, odpočinku, zdravého způsobu života, moc a kdy málo? Co se děje uvnitř mě, když spoléhám na ocenění a naplnění svých potřeb zvenčí? Komu se mohu otevřít se svými slabostmi, strachy a bezmocí?
Možná dnes více než kdy dřív na sobě pozorujeme způsoby chování a uvažování, které jindy nevnímáme, spíš než že bychom je neměli. Daří se vám doma přežívat odloučenost od lidí, práce, nakupování a podobně? Nemáte pocit, že jste nyní „odkázáni“ na pravidelný přísun cukru, jídla, alkoholu, ...?
 
Ráda bych dnes s vámi sdílela zajímavé video k tématu i jeho celkový přesah, který je nám unitářům vlastní. Srdečně zvu k poslechu a vnímání následujícího příspěvku:
 

(O případné podněty, vnitřní pnutí a pocity se se mnou můžete podělit - napište. Děkuji.)

 

© 2005 - 2016 NSČU