Nechat věci plynout

Mark Shiels
22. dubna 2020

V posledních několika týdnech jsme se já i naše obec museli naučit spoustu lekcí o duchovní a psychologické praxi, jak dát věcem volný průběh.
    Minulý rok jsme strávili přípravami prvního setkání Evropských unitářů a univerzalistů v Praze, které se mělo konat na počátku letošního dubna v hotelu Olšanka. Během té doby jsme si také vybudovali velmi blízké pracovní vztahy s celým konferenčním týmem hotelu. O to hůř jsme nesli to, že jsme kvůli epidemii koronaviru museli naši konferenci zrušit.
    Když jsem stál před definitivním rozhodnutím o stornování celé akce, věděl jsem, že je to správné rozhodnutí a pravděpodobně jediné, které jsem mohl udělat. Musel jsem připustit, že nařízení českých a dalších evropských vlád uzavřít hranice a zrušit veřejná shromáždění je správné, i když to znamenalo, že se premiérové setkání Evropských unitářů a univerzalistů v Praze neuskuteční, navzdory pečlivému plánování a vší práci, kterou do organizace a příprav naše obec vložila.
    Pro mě i obec to bylo úžasné a náročné cvičení. To, že jsme se museli oprostit od veškerého předchozího plánování a vzdát se nadšení z hostování prvního retreatu EUU v Praze, naučilo celé naše společenství včetně mne hodně o duchovní a psychologické praxi opouštění. Někdy nás život překvapí, někdy je zcela nepředvídatelný a my musíme tuhle dovednost využít.
Není vždy snadné opustit to, co je nám blízké a drahé, oprostit se od toho. Nechat to být znamená přizpůsobit se novým okolnostem, v nichž se ocitáme, znamená to poodstoupit a podívat na celou věc z širší perspektivy a tak nějak důvěřovat tomu, že Bůh, vesmír nebo dokonce i ostatní vědí v danou chvíli více než my. Oprostit se znamená, že se někdy musíme sami změnit a přizpůsobit se novým okolnostem, které jsou mimo naši kontrolu.
    Zmíněný retreat EUU se nakonec pravděpodobně uskuteční v Praze v roce 2022. A my jsme alespoň měli příležitost si vyzkoušet jeho organizování. Uprostřed našeho smutku a zklamání z nutnosti zrušit tuhle akci, vyvstala a začala převládat určitá vyšší moudrost, moudrost oproštění se, moudrost přizpůsobení se změnám a okolnostem, které jsou mimo naši kontrolu, které nemůžeme ovlivnit ani změnit. Moudrost, kterou si občas potřebujeme všichni připomenout.
    V těchto temných a složitých chvílích koronavirové epidemie se mnozí z nás musí přizpůsobovat změnám a zvykat si na okolnosti, které jsou mimo naši kontrolu. Prarodiče jsou sociálně izolovaní od svých dětí a vnoučat, rodiče jsou izolovaní od svých dětí a děti zažívají izolaci od svých rodičů. Ale můžeme věřit, že Bůh, vesmír oplývají moudrostí, která nás přesahuje. Moudrost, která je nad našimi plány, naší potřebou kontaktu s těmi, které milujeme. Může být například potřebné, abychom objevili nové způsoby vzájemného vztahu. Modlím se, aby každý z nás dokázal najít způsoby, jak nechat věcem volný průběh a věřit, že tyhle těžké dny nás nakonec naučí něco smysluplného.

 

© 2005 - 2016 NSČU