O štěstí

Luděk Pivoňka
23. dubna 2020

Co je to vlastně štěstí? Podle jedné psychologické definice by se štěstí dalo popsat jako stav celkové životní pohody a spokojenosti. To je docela dobrá definice, a proto by nebylo nutné k ní něco dalšího přidávat.
    Jelikož rád přemýšlím, pokusil jsem se o svoji vlastní definici štěstí. Podle mého názoru by štěstím mohla být například dlouhodobě udržitelná radost ze života. Ten, kdo se dokáže radovat ze svého života, je také schopen být šťastný. Čím je však štěstí ovlivněno?
    Podle Martina Seligmana je štěstí závislé na naší tělesné konstituci, životních okolnostech a naší vůli. Velký vliv na naši životní pohodu mají naši rodiče a jejich geny. Zjistilo se, že když byly děti od narození vychovávány adoptivními rodiči, později ve své psychice stejně spíše podobaly svým biologickým rodičům než těm adoptivním. Dalo by se říci, že všichni v sobě máme jakéhosi genetického kormidelníka, který nám ukazuje hlavní směr při vytváření naší osobnosti.
    Další důležitou součástí našeho štěstí jsou také rozmanité životní okolnosti jako je např. bohatství, manželství, mládí, zdraví, vzdělání, náboženské založení apod. Posledním faktorem je naše svobodná vůle. Všechny tyto složky tvoří dohromady jedno lidské štěstí, a to naše vlastní.
 
    Teď si můžeme položit otázku, jestli můžeme být šťastní i v době koronavirové epidemie? Odpovídám: ano, můžeme. Musíme při tom mít na paměti, že virus patří mezi životní okolnosti, které můžeme ovlivnit jen částečně. To, co můžeme rozvíjet v každé době, je naše touha být šťastní. A to je to podstatné. Vždycky mohou do našeho života vstoupit příznivé i nepříznivé události. Vyrovnat se s těmi příznivými, nebude nijak obtížné. Horší to bude s těmi nepříznivými. Proto bychom měli o svoje štěstí pečovat hlavně v dobách bohatých na dobré události, kdy máme sílu zlepšovat svůj život. Tak si vytvoříme jakousi banku štěstí, ze které budeme moci čerpat i v dobách zlých. Když budeme i v silném větru stát pevně na svých nohou, tak nepadneme. Když bude naše radost ze života oslabená, tak upadneme i při malém poryvu větru. A dnešní doba nám dává příležitost poznat sama sebe a svoji odolnost odolávat životním těžkostem. Důležité je obstát právě dnes.

 

© 2005 - 2016 NSČU