Návrat domů

 
Iva Fišerová
25. března 2020
 
Tato modlitba je prolnutím unitářské meditace v české tradici a našich současných potřeb. Je určena pro Tebe v časech Návratu domů.
 

 
Má zcela nová zkušenost být součástí této pandemie mne přivedla k hlubšímu praktickému i spirituálnímu poznání, jak křehké je předivo lidského prospívání, a jak pevné je předivo lidské empatie.

Jsem novým způsobem součástí tohoto přediva, vědom/a si moci jemných sil vzájemné úcty, tvořivé sounáležitosti a láskyplného spolužití.

Začínám vidět naši globální rodinu prožívající společnou omezující zkušenost ve způsobu života, jak prochází společnou zkušeností znovu-zrození k moci ducha.

Jsem poctěn/a být součástí této osobní proměny i laskavé proměny lidské společnosti po celé planetě Zemi.

Můj vlastní prožitek protikladu křehkosti života a síly projevené lásky, Návrat domů, mne pozvedá k nazření společné budoucnosti v zářivém světle.

A tak to je.
 

© 2005 - 2016 NSČU